Detail předmětu

Správa serverů IBM zSeries

FIT-IIZAk. rok: 2021/2022

Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru; zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému; Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept; JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů; JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS; Design zOS aplikací, programovací jazyky; Kompilace a linkování programů pro zOS; zSeries transakční SW - CICS; zSeries databázové systémy - DB2, IMS; Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS; Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF; Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS; Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s principy fungování serverů IBM zSeries a naučí se monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na těchto serverech.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat body za následující aktivity:
 • 20 bodů za účast a práci ve cvičeních,
 • 30 bodů za úkoly hodnocené v počítačových cvičeních,
 • 20 bodů za 1. test, který proběhne v polovině semestru a bude zaměřen na látku probranou a procvičenou během prvních pěti týdnů výuky a
 • 30 bodů za 2. test, který proběhne na konci semestru a bude ověřovat znalosti veškeré probrané látky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování serverů IBM zSeries a obeznámit je se základy jejich správy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní příklady a cvičení, kde se studenti naučí monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast v laboratořích je sledována, přičemž pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na alespoň 75 % počítačových cvičení.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

M. Ebbers, J. Kettner, W. OBrien, B. Ogden. Introduction to the new Mainframe: zOS basics. 3. vydání. IBM Redbooks, 2011. 

Doporučená literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru
 2. zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému
 3. Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept
 4. JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů
 5. JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS
 6. Design zOS aplikací, programovací jazyky
 7. Kompilace a linkování programů pro zOS
 8. zSeries transakční SW - CICS
 9. zSeries databázové systémy - DB2, IMS
 10. Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS
 11. Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF
 12. Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS
 13. Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Logování na systém, uživatelské profily, základní nastavení uživatelského rozhraní
 2. Základní navigace v ISPF a zjišťování parametrů systému
 3. Práce s datasety
 4. Základy programování v JCL
 5. Práce s joby a JES2
 6. Znakové sady a základy programování na mainframech
 7. Kompilování a linkování programů
 8. Práce s transakčním serverem CICS
 9. Práce s databázovým systémem DB2
 10. Představení MQseries a Web Application Serveru na zOS
 11. IPL systému, nastavení parametrů zOS
 12. Práce s úložisti a sítěmi na zOS
 13. Opakovací cvičení

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Práce s datasety
 2. Job Control Language
 3. Programování zOS
 4. Databáze a CICS
 5. Nastavení MVS

Elektronické učební texty

Introduction to the new Mainframe (en) - Studijni material