Detail předmětu

Fyzikální seminář

FIT-IFSAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na základní pojmy a metody fyziky. Učí studenty popisovat reálné děje v neživé přírodě a rozumět jim. Opakuje a rozšiřuje látku z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Doplnění středoškolské látky,
zlepšení analytického myšlení,
získání schopností analyzovat jednoduché i složité fyzikální a technické problémy,
porozumění fyzikálním zákonům a dějům,
porozumění, proč věci v přírodě fungují tak, jak fungují.

Prerekvizity

Středoškolská matematika a fyzika.

Učební cíle

Předmět sleduje několik základních cílů.

Prvním cílem je opakování znalostí středoškolské látky z fyziky se zaměřením na základní pojmy a metody používané ve fyzice, mechaniku, elektřinu a magnetismus.

Druhým cílem předmětu je rozvoj inženýrského myšlení, zvýšení schopností analyzovat jednoduché i složité fyzikální a technické problémy a jejich řešení.

Třetím cílem předmětu je pochopit základní fyzikální zákony a souvislosti. Proč věci fungují, jak fungují. Cílem je nejen popis fyzikální reality, ale hlavně porozumění fyzikálním principům.

Předmět je vhodný pro všechny studenty, zejména však pro ty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.

Doporučená literatura

Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl: Fyzika. VUTIUM - 2013. ISBN: 978-80-214-4123-1.
Středoškolské učebnice fyziky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Rámcový obsah kurzu:
 1. Základní pojmy
 2. Vektory a jejich použití
 3. Kinematika, přímočaré pohyby, volný pád
 4. Pohyb po kružnici
 5. Křivočaré pohyby
 6. Dynamika, Newtonovi zákony
 7. Práce, potenciální energie, kinetická energie
 8. Elektrické pole, Coulombův zákon,
 9. Gaussova věta elektrostatiky
 10. Elektrický potenciál, elektrický proud
 11. Elektrická energie, kapacita, kondenzátory, rezistory
 12. Magnetické pole
 13. Závěrečné shrnutí