Detail předmětu

Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace

FIT-FCEAk. rok: 2021/2022

Předmět pro ty, kdo se chtějí domluvit tak, aby nejen vyjádřili, co potřebují, ale aby mohli být rovnocenným partnerem v konverzaci nebo jednání se zahraničním partnerem. Součástí předmětu je i prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet v anglickém jazyce umění prezentace, odborné komunikace či obchodního jednání v modelových situacích v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

 • ROZMLUVIT SE i když Vaše angličtina není na 100%,
 • dokázat vyjádřit svá přání, domluvit se v běžných společenských tématech,
 • ovládat slang a konverzaci v praxi, používat větná spojení, která v učebnicích nejsou, ale v praxi jsou hojně používána,
 • vyzkoušet si různé druhy prezentací,
 • naučit se na takovou prezentaci připravit z jazykového pohledu,
 • umět komunikovat s obchodními partnery, vyjednávat a reagovat při obchodních jednáních v angličtině,
 • rozšířit odbornou slovní zásobu a umět ji používat v praxi,
 • odhalit své manýry a chyby a postupným tréninkem si osvojit správné techniky a metody při prezentacích i obchodních setkáních.

Prerekvizity

 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate.

Doporučená literatura

Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
Tom Kenny: Nice Talking with You. Step-by-step English fluency. Cambridge University Press.
English conversation-Practice Makes Perfect Series-McGraw-Hill Education; 1st edition (August 7, 2012).
Practical English Usage (4th Edition) Book. Oxford University Press.
Kenna Bourke: Test It, Fix It Vocabulary Intermediate.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Rozmluvení v cizím jazyce a pozitivní přístup při vlastním pokroku v angličtině,
 • komunikační bariéry, návyky a chyby,
 • slang a dialekty v angličtině,
 • poslech a umění rozumět a reagovat,
 • slovní zásoba v praxi,
 • vlastní styl komunikace v angličtině,
 • vyjádření potřeb a emocí,
 • konflikt a jeho řešení v anglickém jazyce,
 • odhalení chybných návyků v anglické komunikaci,
 • modelové situace v praxi a neustále opakování situací včetně přijetí vlastních chyb,
 • techniky řešení problémových situací a jejich nácvik,
 • interaktivní zapojení všech účastníků semináře.
 • prezentace v angličtině - základní pravidla,
 • jak připravit sebe i svou prezentaci v anglickém jazyce,
 • struktura prezentace v angličtině,
 • vlastní prezentace, trénink a její rozbor,
 • obchodní komunikace a vyjednávání v angličtině.