Detail předmětu

Statická analýza a verifikace

FIT-SAVAk. rok: 2021/2022

Zavedení základních pojmů, jako jsou analýza a verifikace, formální analýza a verifikace, spolehlivost a úplnost, logický a fyzický čas, bezpečnost a živost apod. Přehled různých přístupů k statické analýze a verifikaci i dalších alternativních přístupů k verifikaci. Úvod do temporálních logik jako do jednoho z klasických mechanismů pro specifikaci ověřovaných vlastností systémů. Model checking pro logiku LTL s využitím Büchiho automatů. Využití automaticky zjemňované predikátové abstrakce jako jeden z nejúspěšnějších přístupů k model checkingu software. Abstraktní interpretace jako jedna z nejúspěšnějších metod statické analýzy: základní principy a algoritmy a přehled významných abstraktních domén. Analýza toku dat: základní pojmy a principy, klasické analýzy používané v optimalizujících překladačích, návrh vlastních analýz, ukazatelové analýzy. Řešení problémů SAT a SMT, které stojí za mnoha (nejen) verifikačními přístupy. Verifikace založená na symbolickém provádění, omezený model checking a k-indukce. Deduktivní verifikace anotovaných programů (vstupní a výstupní podmínky funkcí, invarianty cyklů). Binární rozhodovací diagramy pro efektivní ukládání (nejen) stavových prostorů. Úvod do automatizované verifikace konečnosti běhu programů (absence možného zacyklení) a automatizované analýzy složitosti. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou obeznámení s principy a metodami statické analýzy a verifikace a s jejím využitím při návrhu počítačových systémů. Studenti znají možnosti a základní způsoby použití počítačových nástrojů, které statickou analýzu a verifikaci podporují.
Získané povědomí o významu a možnostech uplatnění metod a nástrojů statické analýzy a verifikace při vývoji různých typů systémů a o jejich rostoucím nasazení v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti diskrétní matematiky, teorie formálních jazyků a algoritmizace na bakalářské úrovni.

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden opravovaný projekt za 30 bodů. Závěrečná zkouška za 70 bodů. Podmínka zápočtu: min. 15 bodů získaných v průběhu semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými metodami statické analýzy a verifikace často používanými v praxi pro vyhledávání chyb, případně i pro automatizované dokazování korektnosti systémů. Studenti by se měli v předmětu seznámit s principy různých metod statické analýzy a verifikace, jejich výhodami a nevýhodami, ale také alespoň přehledově s existující nástrojovou podporou představených metod. V neposlední řadě by si studenti měli vyzkoušet v rámci projektů vybrané nástroje i prakticky.

Doporučená literatura

Aho, A.V., Lam, S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison Wesley, 2nd ed., 2006. The part devoted to static analysis.
Bradley, A.R., Manna, Z.: The Calculus of Computation: Decision Procedures with Applications to Verification, Springer, 2007.
Valmari, A.: The State Explosion Problem. In Reisig, W., Rozenberg, G.: Lectures on Petri Nets I: Basic Models, volume 1491 of Lecture Notes in Computer Science, pages 429-528. Springer-Verlag, 1998.
Chess, B., West,J.: Secure Programming with Static Analysis. Addison-Wesley Professional, 2007.
Ben-Ari, M.: Principles of the Spin Model Checker, Springer, 2008.
Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách a zveřejněných přes WWW.
Materiály aktuálně volně dostupné na Internetu, a to zejména články a dokumentace týkající se počítačových nástrojů pro statickou analýzu a verifikaci.
Rival, X., Yi, K. Introduction to Static Analysis: An Abstract Interpretation Perspective. MIT Press, 2020.
Clarke, E.M., Henzinger, Th.A., Veith, H., Bloem, R. (Eds.): Handbook of Model Checking, Springer International Publishing, 2018.
Moller, A., Schwartzbach, M.I.: Static Program Analysis, Department of Computer Science, Aarhus University, Denmark, 2018.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Význam pojmů analýza a verifikace. Klasifikace ověřovaných vlastností a ověřovaných systémů. Přehled přístupů ke statické analýze a verifikaci.
 2. Temporální logiky CTL*, CTL a LTL.
 3. Model checking systémů s vlastnostmi specifikovanými v LTL s využitím Büchiho automatů.
 4. Model checking s využitím predikátové abstrakce postupně zjemňované na základě vylučování chybných protipříkladů.
 5. Abstraktní interpretace I: základní pojmy a principy.
 6. Abstraktní interpretace II: vybrané abstraktní domény úspěšné v praxi.
 7. Základní pojmy a principy analýzy toku dat, klasické analýzy toku dat.
 8. Pokročilejší analýzy toku dat, ukazatelové analýzy.
 9. Verifikace software s využitím symbolického provádění.
 10. Deduktivní verifikace anotovaných programů.
 11. Řešení problémů SAT a SMT jako základ mnoha přístupů k analýze a verifikaci.
 12. Binární rozhodovací diagramy.
 13. Verifikace konečnosti běhu programů, automatizovaná analýza výpočetní složitosti.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Bližší seznámení se s vybraným nástrojem pro statickou analýzu a verifikaci a principy, na nichž je založen, reprodukce dostupných případových studií pro zvolený nástroj, vlastní experimenty s uvedeným nástrojem, sepsání technické zprávy o zvoleném nástroji a provedených experimentech.

Elektronické učební texty

T. Vojnar. Static Analysis and Verification: Introduction. 2022/23. (en)