Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

FIT-AEUAk. rok: 2021/2022

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

student umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů
vytvoří základní formální dokumenty
diskutuje o problémech právního prostředí
rozumí kulturním rozdílům
je schopen diskutovat o problémech vzdělávání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Učební cíle

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.


Doporučená literatura

Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.
English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
Kocmanová, M. and Pokorná, Z. (2004) Euro English. Praha: Ostrov.
SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

EU - informace o historii, institucích a fungování EU
Zásady úspěšné prezentace
Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy
Věda a technika
Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
Formální (obchodní) korespondence
Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
Školství a vzdělávání
Zdravotní problémy, zdravotní péče 
Euroamerická kulturní oblast

eLearning