Detail předmětu

CAD - pokročilé techniky

FSI-3CCAk. rok: 2021/2022

Kurz je určen pro pokročilé uživatele CAD, kteří již zvládají práci v programu Autodesk Inventor. Kurz seznamuje studenty s pokročilými konstrukčními funkcemi a možnostmi v systému CAD. Předmět poskytuje jak teoretické znalosti z oblasti CAD, tak doporučené pracovní postupy a pokročilé dovednosti nutné k vytvoření a modifikaci komplexních návrhů sestav pomocí aplikace Autodesk Inventor. Absolventi kurzu budou schopni používat vhodné techniky a doporučené pracovní postupy pro pokročilou parametrizaci modelů, simulaci pohybů a budou schopni prezentovat výstupy z CAD na profesionální úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (Autodesk Inventor) pomocí pokročilých nástrojů a technik pro podporu konstrukčního procesu.
- Teoretické znalosti z oblasti CAD formátů a pokročilé dovednosti nutné k vytvoření a modifikaci komplexních návrhů sestav pomocí aplikace Autodesk Inventor.
- Schopnost používat vhodné techniky a doporučené pracovní postupy pro pokročilou parametrizaci modelů, pevnostních analýz, simulaci pohybů a prezentaci výstupů z CAD na profesionální úrovni.
- Schopnost postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem.
- Schopnost efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.

Prerekvizity

Znalost CAD systému Autodesk Inventor na středně pokročilé úrovni. Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat všechny vyhovující zadané grafické práce.

Učební cíle

Absolventi budou schopni zpracovat a prezentovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (Autodesk Inventor) pomocí pokročilých nástrojů a technik pro podporu konstrukčního procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Doporučená literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Formáty pro 2D a 3D v prostřední CAD.
- Pokročilé modelování součástí.
- Modelování pomocí těles a rozpad na sestavu.
- Plechové díly - modelování, rozvinutí, výkresy.
- Ocelové konstrukce.
- Pokročilá práce s výkresy.
- iLogic - pokročilá parametrizace modelů.
- Dynamické simulace.
- Pevnostní analýzy.
- Montážní schémata.
- Vizualizace a render výstupů CAD.
- Animace výstupů CAD.

eLearning