Detail předmětu

Úvod do teorie her

FSI-0THAk. rok: 2021/2022

Základní kurs teorie her. Věnujeme se obvyklým třem matematickým modelům (normální tvar, charakteristická funkce, poziční hry). Diskutují se různé koncepty rovnováhy. Řeší se řada praktických úloh.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z teorie her. Budou schopni aplikovat tyto znalosti v různých technických problémech.

Prerekvizity

Lineární algebra a základy obecné algebry.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast při výuce. Zkouška má písemnou a ústní část. Během 60 minutového testu budou studenti řešit zadané problémy. Základem ústní zkoušky je splolečné projití písemky. Zkoušející je povinen předem sdělit posluchačům (nejpozději na poslední přednášce) základní informace o průběhu zkoušky a také hlavní zásady týkající se klasifikace.

Osnovy výuky

1. Základy lineární algebry.
2. Základy obecné algebry.
3. Hry v explicitním tvaru
4. Hry v normálním tvaru
5. Metody hledání rovnovážných strategií
6. Antagonistický konflikt
7. Maticové hry
8. Teorie užitečnosti
9. Úlohy o dohodě
10. Teorie her v biologii, evoluční teorie her
11. Kooperativní hry, teorie vyjednávání, problém bankrotu.
12. Teorie kolektivního rozhodování
13. Aplikace a shrnutí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie her. Dalším cílem předmětu je rozvíjet logické myšlení studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Základní literatura

Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991 (CS)
Guillermo Owen, Game Theory, Vydání 4., Emerald Group Publishing, 2013, ISBN: 1781905088, 9781781905081 (EN)

Doporučená literatura

Bezalel Peleg, Peter Sudhölter, Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer Science & Business Media, 2007 ISBN: 3540729453, 9783540729457 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy lineární algebry.
2. Základy obecné algebry.
3. Hry v explicitním tvaru
4. Hry v normálním tvaru
5. Metody hledání rovnovážných strategií
6. Antagonistický konflikt
7. Maticové hry
8. Teorie užitečnosti
9. Úlohy o dohodě
10. Teorie her v biologii, evoluční teorie her
11. Kooperativní hry, teorie vyjednávání, problém bankrotu.
12. Teorie kolektivního rozhodování
13. Aplikace a shrnutí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: Základní pojmy z lineární algebry.
Další týdny: Cvičení k přednášce z předcházejícího týdne.

eLearning