Detail předmětu

Zařízení sléváren

FSI-PZSAk. rok: 2021/2022

Předmět seznamuje posluchače se základními technologickými zařízeními a stroji ve slévárenských provozech. Racionální výroba odlitků šetřící životní prostředí a energie pomocí automatizace a řízení zdrojů se prezentuje uzavřeným materiálovým oběhem a minimálními odpady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolvent by měl znát základní výrobní systémy sléváren,strojní vybavení,funkci jednotlivých zařízení,parametry,jejich automatizaci a možnost nasazení.Znalosti budou rozšířeny o základní manipulace s materiálem.

Prerekvizity

Znalosti slévárenských technologií a metalurgie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních. Zkouška prověřuje znalosti zařízení sléváren pro základní výrobní uzly.

Učební cíle

Cílem je seznámit posluchače se základním strojním vybavením sléváren a s jeho budoucím vývojem tak,aby byli schopni stroje optimálně využívat a orientovat se na trhu a při investiční činnosti.Ve slévárnách,které jsou znečišťovali životního prostředí,se v rozhodovacích procesech dostává do popředí důraz na ekologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Z jednotlivých exkursí, uskutečněných v průběhu semestru jsou požadovány technické zprávy.

Základní literatura

Chrást,J. : Slévárenská zařízení , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006 (CS)
SCHLEG, P. F., et. al. Technology of Metalcasting, AFS, Illinois, 2003, 351 p. ISBN 0-87433-257-5. (EN)
FRUEHAN, R. et al., The Making, Shaping and Treating of Steel, Pittsburgh 1998, p. 767, ISBN 0-930767-02-0. (EN)
CAMPBELL, J., Castings, University of Birmingham, 2005, 337 p. ISBN 0-7506-4790-6. (EN)
BEELEY, B., Foundry Technology, Butterworth-Heinemann, 2001, 719 p. ISBN 9780750645676. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam slévárenské technologie. Rozdělení provozů sléváren. Problémy pracovního a životního prostředí.
2. Stavba sléváren. Požadavky na strukturu slévárny, stavební plochy, potřebné energie a dopravní trasy.
3. Prostory přípravy surovin a zařízení přípravy vsázky.
4. Zařízení tavíren. Kuplovny. Základní součásti a zařízení.
5. Zařízení tavíren. Elektrické obloukové pece, indukční elektrické pece. Základní součásti a zařízení sekundární metalurgie.
6. Zařízení tavíren. Tavírny neželezných kovů. Zařízení pánvové metalurgie.
7. Slévárenská zařízení pro odlévání.
8. Úpravny formovacích směsí nových a vratných, regenerace.
9. Zařízení pro výrobu jader.
10. Zařízení formoven, stroje pro formování bentonitové směsi v rámech, automatické formovací linky.
11. Zařízení pro ST technologii, na výrobu skořepinových forem, V-proces, spalitelný model, magnetická forma, zmrazená forma.
12. Lití do kovových forem, gravitační lití, odstředivé lití, tlakové lití, nízkotlaké lití.
13. Zařízení k uvolňování odlitků a čištění povrchu odlitků. Zařízení pro oddělování vtoků a nálitků. Zařízení pro apreturu odlitků.
14. Automatizace ve slévárnách.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Význam a stavba sléváren.
3. Provozní soubory přípravy surovin a vsázky.
4. Provozní soubor tavírny Fe slitin, kuplovny, uspořádání, tok materiálu.
5. Provozní soubor tavírny Fe slitin, elektrické obloukové pece a indukční pece, uspořádání, tok materiálu.
6. Provozní soubor tavírny ne Fe slitin, uspořádání, tok materiálu.
7. Provozní soubor úpravny formovacích směsí, regenerace.
8. Provozní soubor výroby jader.
9. Provozní soubor formovny.
10. Speciální metody výroby odlitků.
11. Provozní soubor gravitačního lití, odstředivého lití a tlakového lití.
12. Provozní soubor zařízení k uvolňování odlitků a čištění povrchu odlitků.
13. Provozní soubor robotického pracoviště slévárny.