Detail předmětu

Technická příprava výroby

FSI-PTCAk. rok: 2021/2022

Výběr technologie výroby odlitků.
Zpracování technické dokumentace, technologických výkresů, návrh uspořádání odlitků ve formách, technologické výpočty.
Aplikace zákonů proudění a tuhnutí kovu na výrobu reálných odlitků.
Optimalizace výrobních postupů.
Využití numerické simulace při návrhu technologie výroby.
Kalkulace výrobních nákladů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí zpracovat technické podklady pro výrobu odlitků. Přitom využijí teoretické základy oboru při jejich aplikaci na konkretní výrobu.
Naučí se prakticky využívat numerickou simulaci technologických procesů.

Prerekvizity

Znalosti technologie výroby forem, metalurgických a technologických vlastností slitin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast a požadované znalosti ve cvičeních.
Zpracování 2 technologických postupových výkresů.
Úspěšné zvládnutí požadovaných výpočtových postupů.
Ústní část zkoušky

Učební cíle

Cílem kurzu je získat znalosti o návrhu a způsobech zpracování technické dukumentace pro výrobu odlitků. Důraz je kladen na využívání numerických metod pro zajištění požadované kvality odlitků a pro nákladovou optimalizaci způsobu výroby odlitků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování 2 projektů přípravy výroby odlitků

Základní literatura

Vilčko,J.-Slovák,S.: Zlievárenská technologia, SNTL Praha 1987
Campbell,J.: Castings, second edition, Butterworth, 2003

Doporučená literatura

Roučka,J.: Slévárenská technologie, , 0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura TPV ve slévárnách, podklady pro zpracování zakázky.
2. Zásady pro výběr technologie, koncepční řešení
3. Návrh velikosti a uspořádání slévárenské formy.
4. Ukládání jader, silové působení kovu ve formě
5. Teplotní pole kovu, vliv na tuhnutí odlitku
6. Proudění kovu ve formě, dimenzování vtokových soustav.
7. Tuhnutí odlitků, výpočet modulu odlitků.
8. Určení velikosti nálitků.
9. Intenzifikace působení nálitků, optimalizace využití kovu.
10.Nálitkování grafitických litin.
11.Čištění odlitků a apretace
12.Technologičnost konstrukce odlitků
13.Typizace výrobních postupů.

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přesnost odlitků, technologické přídavky, normy používané v přípravě výroby.
2. Značení používané na postupových výkresech
3. Zpracování jednoduchého postupového výkresu.
4. Presentace výrobního postupu
5. Výpočet silového působení kovu ve formě.
6. Výpočet tepelného modulu, oblasti dosazování nálitků.
7. Výpočet velikosti nálitků.
8. Ukázky a rozbor odlévání a tuhnutí na příkladech.
9. Výpočet vtokových soustav.
10. Zadání technologického postupu, analýza výkresů
11. Zpracování technologického postupového výkresu.
12. Kontrola řešení pomocí numerické simulace
13. Dokončení technologického výkresu a rozprava.