Detail předmětu

Slévárenská technologie II

FSI-PSLAk. rok: 2021/2022

Základní přehled o technologii výroby forem a jader, možnostech odlévání a dokončujících operacích při výrobě odlitků. Předmět dává možnost ucelených znalostí o jednotlivých fázích zhotovení odlitku i z pohledu dynamického rozvoje slévárenské technologie a dále poskytuje možnost porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.
Tento kurs je zaměřen především na "nekonvenční" technologie jako výrobu odlitků vytavitelným modelem, vypařitelným modelem, vakuové formování, atd.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Získání všeobecného přehledu nekonvenčních metod výroby odlitků
pomocí trvalého a především netrvalého modelu (vytavitelného,
spalitelného)

Prerekvizity

Základní znalosti o možnostech konvenčních způsobů zhotovení
odlitků a slévárenských slitinách a jejich vlastnostech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Učební cíle

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku
ať už s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra,
tak na způsob zaplnění dutiny formy tekutým kovem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Základní literatura

Beeley,P.-Smart,R.:"Investment casting",Cambridge,1995
Metals Handbook-V.15 Casting,ASM,1988
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001
THOMAS-SADOWSKI, Susan. Basic principles of gating & risering. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, c2008. ISBN 978-0-87433-315-2. (EN)
STEFANESCU, Doru Michael. Science and engineering of casting solidification. 2nd ed. New York: Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74609-8. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Výroba keramických forem pomocí trvalého modelu-lisováním
2. - " - - metoda Shaw
3. - ' - vytavitelného modelu (vosk.model)
4. - " - vytavitelného modelu (skořepina+lití)
5.Přesnost odlitků a perspektivy technologie vytav.modelu
6.Výroba odlitků technologií vypařitelného modelu
7.Výroba forem a jader metodami III.generace
8.Vakuové formování
9.Vysokotlaké odlévání
10.Odlévání nízkotlaké, odstředivé
11.Zvláštní způsoby výroby odlitků (thixo-,rheo-,squeeze-
casting)
12.Principy výroby odlitků s usměrněnou krystalizací
13.Optimální výběr slévárenské technologie dle materiálu,tvaru a seriovosti

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.

eLearning