Detail předmětu

Formovací materiály a ekologie

FSI-PFMAk. rok: 2021/2022

Tento předmět podává ucelený přehled o vlastnostech formovacích materiálů, druzích ostřiv a pojiv, keramických formovacích hmotách a principech regenerace formovacích směsí a použití regenerátů. Jsou zde probírány všechny technologie formování na syrovo do bentonitových směsí, formovací směsi s vodními skly, syntetickými pryskyřicemi, systémy HOT-BOX a COLD-BOX, směsi s biogenními pojivy na bázi proteinů.
U jednotlivých technologií jsou uvedeny vlivy na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají ucelený přehled o mechanismemch chemického i
fyzikálního zpevňování formovacích směsí. Studenti budou taktéž
seznámení s problematikou používání organických pojivových systémů
a jejich vlivu na životní prostředí.

Prerekvizity

Základy z mineralogie, anorganická a organická chemie, sdílení tepla, proudění a filtrace plynů, interakce tavenin se slévárenskou formou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Učební cíle

Cílem kursu je seznámení posluchačů s chemickými a mechanickými
vlastnostmi formovacích směsí, které budou dále aplikovat v dalších
předmětech. Kurs si dále klade za cíl seznámit posluchače se základními
druhy pojiv a ostřiv, jakož i s principy regenerace formovacích směsí
a použití regenerátů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

povinná návštěva laboratorních cvičení, náhrada 3 cvičení možná

Základní literatura

Lewandowski J.L: Tworzywa na formy odlewnicze, , 0
Kolektiv: Formstoffe und Formverfahren in der Giesereitechnik, , 0
Kolektiv: Operating guide to high-density molding, , 0
Rusín,K: Formovací materiály a směs

Doporučená literatura

Rusín K.: Slévárenské formovací materiály, , 0
Jelínek P.: Slévárenské formovací směsi a materiály, , 0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vlastnosti formovacích směsí
Ostřiva formovacích směsí
Formovací směsi s jílovými pojivy
Formovací směsi s cementovými pojivy
Keramické formovací hmoty
Sádrové formovací směsi
Formovací směsi s vodním sklem
Formovací směsi s pryskyřičnými pojivy
Formovací směsi s olejovými pojivy
Formovací směsi se sacharidovými pojivy
Povrchová ochrana pískových forem a jader
Principy regenerace formovacích směsí a použití regenerátů
Bezpečnost práce v laboratoři formovacích hmot

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Způsoby stanovení zrnitosti systému. Zkoušení jílových pojiv.Vlastnosti jílových směsí po spěchování. Fyzikálně-chemické změny jakosti jílových směsí po jejich ovlivněních tekutým kovem.Vlastnosti směsí a forem s cementem.Technologické vlastnosti napěněných sádrových směsí.Tuhnutí systému vodní sklo-oxid uhličitý.Tuhnutí systému vodní sklo - Esterol. Polykondenzace močovino-formadehydovvé pryskyřice v kyselém prostředí.Formovací směsi s furanovými pojivy tvrdnoucími za studena.Polykondenzace fenolové pryskyřice s isokyanátem katalyzovaná triethylaminem. Kontaktní procesy na rozhraní forma- kov.