Detail předmětu

Diplomový projekt (M-SLE)

FSI-PD5Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vypracování diplomové práce. Obsahuje část teoretického zpracování problému, část experimentální a vyhodnocení výsledků.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatné technické práce

Prerekvizity

Vykonané dílčí zkoušky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Oponentura práce při státních závěrečných zkouškách.

Učební cíle

Cílem předmětu vypracování diplomové práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Základní literatura

Literature concerning topic of the diploma thesis
ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055. 2. ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20. 3. ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20. 3. KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. a kol. Aktuální příručka pro technický úsek. Verlag Dashöfer, Praha, 1998. 4. MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6. ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Český normalizační institut, 1996.
ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Český normalizační institut, Praha, 1996. 21 s. ICS 01.140.20.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.