Detail předmětu

Dissertation

FP-IBdisPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně. Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou kompetentní vymezit reálný problém, zpracovat a řešit ho dle nejnovějších teoretických znalostí. Vyvodit relevantní závěry, opatření a doporučení pro management, včetně ekonomického zhodnocení.

Prerekvizity

International Business Research Methods and Team Consultancy Project - povinná prerekvizita

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Osobní konzultace s vedoucím diplomové rpáce.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě vypracování závěrečné práce dle pokynů vedoucího práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu 10 hodin týdně.
Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Cíl

Vypracování závěrečné práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání jednotlivých kapitol práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor