Detail předmětu

Bezpečnost IS/IT

FP-BbezPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: bezpečnost a dostupnost informací v IS, bezpečnost komunikace, bezpečnostní strategie a management bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z oblasti informační bezpečnosti - možné bezpečnostní hrozby, bezpečnostní opatření.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni klasifikovat aktiva, analyzovat bezpečnostní rizika v oblasti IS/IT a navrhovat komplexní řešení na jejich předcházení, tak, aby vytvořily bezpečnostní strategii firmy a navrhli systém řízení bezpečnosti firmy.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti počítačů, operačních systémů, počítačových sítí, kryptografie.

Literatura

DOUCEK, P., L. NOVÁK, L. NEDOMOVÁ a V. SVATÁ. Řízení bezpečnosti informací. 2.vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7431-050-8
ONDRÁK, V: Management informační bezpečnosti. Brno, 2015, Skriptum FP VUT – dostupné v elektronické podobě.
ONDRÁK, V., P. SEDLÁK, V. MAZÁLEK. Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: CERM. 2013, 378 s. ISBN 978-80-7204-872-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.
Požadavky k zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Pro udělení zápočtu musí studenti složit písemný test 40 otázek, nutno správně zodpovědět alespoň 20, klasifikace dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky bezpečnosti IS/ICT, základní pojmy
2. Informační aktiva
3. Bezpečnostní události, bezpečnostní incidenty
4. Bezpečnostní hrozby
5. Řízení bezpečnostních rizik
6. Bezpečnostní opatření
7. Systémy řízení informační bezpečnosti
8. Normy řady ISO/IEC 27000
9. Implementace ISMS
10. Provoz ISMS
11. Přezkoumávání, audit, certifikace ISMS
12. Zákon o kybernetické bezpečnosti
13. Směrnice EU – NIS, GDPR

Cíle: Studenti získají základní přehled o rizicích spojených s provozováním ICT systémů a možnostech ochrany.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi v oblasti bezpečnosti IS/IT, provádět analýzu rizik a navrhovat strategii bezpečnosti firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning