Detail předmětu

Production and Logistic Systems

FP-RplsDEAk. rok: 2021/2022

Seznámit se s efektivní transformací zdrojů na požadované produkty, výrobky či služby v průmyslové organizaci. Umět definovat požadavky na účinné využití zdrojů v průmyslové organizaci. Rozhodováním vytvořit podmínky pro vysokou výkonnost a pružnost pro dosažení konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném tržním měnícím se prostředí.
Pro řešení těchto problémů vytvořit znalost modelové a optimalizační techniky při použití systémové teorie a procesního řízení. Dotvořit kreativní řešení na základě kvantitativních nástrojů managementu s využitím IT. Naučit principy transformace vstupních dat na požadované výstupní informace, které umožní volbu optimálních rozhodnutí a to v čase i prostoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Každý student dostane individuální téma zadání pro zpracování seminární práce v rozsahu cca 15 stran k ověření a realizaci teoretických vědomostí a poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti:
Systémové teorie, Procesního řízení, Podnikové ekonomiky, Optimalizačních metod, Statistiky, Řízení výroby a Podnikové logistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Munifacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4 (EN)
JUROVÁ,M. Production Management. 1.vyd, Brno, VUT FP 2003, 196s., ISBN 80-214-2359-5 (CS)
SIMS,R. Planning and Managing Industrial Logistics Systems. Amsterdam Elsevier Science Publishers B.V. 1991,s. 422, ISBN 0-444-88151-4 (EN)
STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8 (EN)
RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, 2010. 168 s. ISBN 978-938-0386-812. (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistics and supply chain management. 2.edition, London, Pearson Education Limited. 1998, p.294, ISBN 0 273 63049 0 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška s použitím moderních didaktických metod.
Semináře formou kolektivní účasti všech studentů.
Konzultace individuální - komunikace mezi učitelem a studentem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zhodnocení písemné seminární práce - 50 % hodnocení,
ústní zkouška z teoretických poznatků, konzultovaných na povinných přednáškách - 50 %.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Produkční systémy, jejich okolí, manažérské koncepce a typy produkčních systémů, analýza produkčních systémů.
2. Výkonnost produkčních systémů,, modelové možnosti
3. Modely navrhování produkčních systémů při uplatnění hledisek logistických řetězců
4. Modely řízení produkčních systémů
- Total productive Maintenance,
- Total Quality Control,
- The New Seven
- Kanban,
- Just in Time
- Supply Chain Management
5. Procesy globalizace při řízení materiálových toků v sítích
- otevřená ekonomika
- logistické plánování a strategie

Cíl

Sestavit postupy pro analýzy a modelování produkčních systémů a logistických sítí pro realizaci v českém prostředí s otevřenou tržní ekonomikou, která je vystavena světovému tlaku environmentálnímu, ekonomickému i kulturnímu.
Předmět má za úkol realizovat přístupy změn v řízení průmyslových organizací v rámci logistických sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky a konzultace v průběhu vyznačeného semestru. Kontrola pochopení zadané problematiky formou odevzdání písemné seminární práce 14 dnů před termínem ústní části závěrečného hodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KSE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-E doktorský

  obor DSP-ŘEP-E , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor