Detail předmětu

Technical English Exam

FSI-TEN3Ak. rok: 2021/2022

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Testuje znalosti gramatiky a technické slovní zásoby získané předchozím studiem. Odpovídá úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku TEN3 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni Upper-Intermediate a obsahu kurzů TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně Upper-Intermediate a odborná slovní zásoba odpovídající kurzům TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti relevantní slovní zásoby a gramatických struktur na úrovni B2. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace AIŘ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace KSB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá