Detail předmětu

Technical English I

FSI-TEN1Ak. rok: 2021/2022

Kurz pokrývá jazykové dovednosti potřebné pro úspěšnou komunikaci v technických profesích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro profesní komunikaci na úrovni "upper-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "středně pokročilý" (CEF B1).

Doporučená nebo povinná literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)
IBBOTSON, Mark. Professional English in Use: Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-73488-2.
BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5.
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravy také absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. V průběžných testech je možno získat 50 bodů, k splnění podmínek udělení zápočtu je požadováno dosáhnout alespoň 30 bodů. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v zaměstnání a v akademickém prostředí v technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace STG , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace STI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, U1 - technický popis, opakování minulých časů a tvoření otázek
2. U1 - technický text, minulé příčestí
3. U2 - popis funkce zařízení, opakování trpný rod
4. U2 - popis vlastností konstrukce, modální slovesa
5. 1. zápočtový test, U3 - vyjádření pravděpodobnosti, text automobilní inženýrství
6. U3 - tvorba poznámek z přednášky, shrnutí, vyjádření kontrastu, vztažné věty
7. U4 - odborný text, slovní zásoba fyzika a mechanika, frázová slovesa
8. U4 - pokyny a zpětná vazba, použití spojek while/as
9. 2. zápočtový test, U5 - vyjádření kauzality, popis procesu
10. U5 - popis procesu - vývojový diagram, přednáška, použití gerundia
11. U6 - vyjádření míry jistoty, plány, budoucí čas
12. U6 - účast v jednání, vedení diskuse
13. 3. zápočtový test

eLearning