Detail předmětu

Síťové operační systémy

FEKT-BKC-SOSAk. rok: 2021/2022

Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje tyto principy v operačním systému s jádrem Linux. Projekt je zaměřen na aplikování získaných znalostí při úpravě operačního systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat jádro a systémové volání,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit virtuální paměť,
- popsat souborové systémy,
- vysvětlit síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- popsat princip síťových služeb,
- analyzovat typy útoků na operační systémy,
- popsat firewall a proxy server,
- zabezpečit síťový operační systém.

Prerekvizity

Základy programování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, počítačová cvičení a individuální projekt. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

50 bodů teorie, 36 bodů počítačová cvičení, 14 bodů projekt.

Osnovy výuky

1. Úvod - historie, jazyk symbolických instrukcí, základní vstup-výstup
2. Architektura - jádro, moduly jádra, systémová volání
3. Architektura - binární rozhraní, virtualizace
4. Procesy - struktura dat, vlákna, stavy činnosti
5. Procesy - plánování, synchronizace
6. Procesy - souběh, uvíznutí
7. Paměť - statická paměť, virtuální paměť
8. Paměť - stránkování, segmentace
9. Paměť - alokace, algoritmy výměny stránek
10. Souborové systémy - bloky dat, metadata, žurnálovací systémy
11. Souborové systémy - virtuální soubory, organizace souborů
12. Síťový subsystém - implementace sítě, sokety, démoni
13. Síťový subsystém - základní služby, bezpečnost

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o stavbě a principech síťových operačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KOMOSNÝ, D. a kolektiv. Síťové operační systémy. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-4446. (CS)

Doporučená literatura

Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Silberschatz's Operating Systems Concepts. John Wiley, 2019. 10th edition, ISBN: 978-1-119-45586-8. (EN)
Tanenbaum, A., Bos, H. Modern Operating Systems. PEARSON, 2015. 4th edition, ISBN: 9780133591620. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning