Detail předmětu

Návrhové systémy plošných spojů

FEKT-BPC-NSPAk. rok: 2021/2022

Systémy pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů (ORCAD, PADS). Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), návrh DPS. Tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu BNSP je schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- definovat návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu
- popsat vlastnosti prvků knihoven součástek a definovat jejich parametry
- navrhnout DPS a při návrhu zohlednit zadané požadavky a materiálová specifika DPS
- připravit technologické výstupy pro výrobu DPS
- připravit balík výstupní dokumentace s kompletními podklady pro další technologické kroky

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen používat základní fyzikální a elektrotechnické principy mající vztah k jednoduchým elektronickým obvodům.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

až 2x40 bodů za cvičení (body student získává za půlsemestrální testy)
až 20 bodů za zkoušku (zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek)

Osnovy výuky

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, návrh desky bez netlistu
9. Pads Layout, manuální routování, kreslení spojů, kontrola návrhu
10. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
11. PADS Router, příklady manuálního routování
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy, dotazy a odpovědi

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

manuály k programům (EN)
elektronická skripta Návrhové systémy plošných spojů (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout, propojení na autorouter SPECCTRA
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
9. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
10. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
11. PADS Router, příklady manuálního routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout, propojení na autorouter SPECCTRA
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
9. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
10. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
11. PADS Router, příklady manuálního routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi

eLearning