Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MPC-SPKAk. rok: 2021/2022

Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdá samostatně vypracovanou semestrální práci. Na začátku semestru účast na dvou přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Biernátová, O., Skůpa, J.: Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690:2022 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování studijní části individuálního technického projektu.