Detail předmětu

Prezentační dovednosti

FEKT-MPC-PZDAk. rok: 2021/2022

Kurz je zaměřen na klíčové dovednosti a jazyk, které jsou nezbytné k přednesu působivých prezentací v angličtině, což je vyžadováno jak v akademickém prostředí, tak ve firmách. Kurz se zabývá jednotlivými fázemi od plánování prezentací až k jejich přednesu a úspěšnému vypořádání se s otázkami. Jsou zahrnuty teoretické i praktické aspekty. Studenti dostanou rady, jak mají prezentovat. Rozeberou teoretické aspekty základní struktury prezentace, obeznámí se se specializovaným jazykem prezentací a následně budou mít příležitost uvést získané dovednosti a naučený jazyk do praxe. Okrajově kurz nabídne také náhled do problematiky žádosti o zaměstnání a pracovního pohovoru. V průběhu celého kurzu si studenti prohlubují své znalosti anglického jazyka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

VÝSLEDKY UČENÍ PŘEDMĚTU:
Absolvováním kurzu si studenti osvojí prezentační dovednosti, zlepší si schopnost komunikace a porozumění poslechu v angličtině.
Absolventi předmětu budou:
- schopni naplánovat a strukturovat prezentaci a řeč přednést
- ovládat specializovaný jazyk prezentací
- obeznámeni s technikami, které prezentace oživí
- schopni vypořádat se sebevědomě s otázkami, objasnit význam, zmírnit neshody způsobené odlišnými názory
- připraveni na pracovní pohovor

Prerekvizity

Studenti, kteří si zaregistrují tento předmět, by měli mít znalosti angličtiny na úrovni B2 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A VÝUKOVÉ METODY:
Kurz probíhá formou seminářů.

Způsob a kritéria hodnocení

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Klasifikovaný zápočet
Studenti musí splnit úkoly zadané v průběhu kurzu a úspěšně složit závěrečný test, aby získali klasifikovaný zápočet.
Počet a typ úkolů (zejména prezentací) a způsob jejich provedení budou upřesněny vyučující na začátku kurzu.
Pokud student nesplnil minimálně 80 % požadovaných úkolů, nebude mu udělen zápočet.
Úkoly a závěrečný test jsou založeny na látce probírané v průběhu kurzu.
Studenti musí získat minimum 50 % z celkového počtu bodů, aby předmět MPC-PZD úspěšně absolvovali.

Osnovy výuky

OSNOVY VÝUKY:
1) Úvod do předmětu, formální představení sebe, firmy nebo instituce
2) Teoretické aspekty přípravy a nácviku prezentací
3) Strukturování prezentace
4) Úvod prezentace
5) Specializovaný jazyk prezentací
6) Používání vizuálních pomůcek
7) Závěr prezentace
8) Techniky na oživení prezentace
9) Vypořádání se s otázkami
10) Žádost o zaměstnání, pracovní pohovor
11) Opakování strategií využívaných v prezentacích: individuální prezentace
12) Individuální prezentace
13) Shrnutí jednotlivých aspektů prezentačních dovedností v praxi

Učební cíle

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům znalosti a poskytnout jim příležitosti k osvojení si prezentačních dovedností v angličtině po stránce teoretické i praktické.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

VYMEZENÍ KONTROLOVANÉ VÝUKY A ZPŮSOB JEJÍHO PROVÁDĚNÍ A FORMY NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ VÝUKY:
Semináře jsou povinné. Zameškanou výuku bude řešit vyučující individuálně a bude studentem kompenzována dle instrukcí vyučující.

Základní literatura

GRUSSENDORF, Marion. Zpracování českého vydání HOVORKOVÁ, Martina. Angličtina v praxi. English for Presentations B2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7238-611-6. (EN)

Doporučená literatura

HUGHES, John; MALLET, Andrew. Successful Presentations. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. DVD and Student’s Book Pack, 71 p. ISBN 978-0-19-476835-1. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

OSNOVY VÝUKY:
1) Úvod do předmětu, formální představení sebe, firmy nebo instituce
2) Teoretické aspekty přípravy a nácviku prezentací
3) Strukturování prezentace
4) Úvod prezentace
5) Specializovaný jazyk prezentací
6) Používání vizuálních pomůcek
7) Techniky na oživení prezentace
8) Závěr prezentace
9) Vypořádání se s otázkami
10) Formální korespondence
11) Žádost o zaměstnání
12) Opakování strategií využívaných v prezentacích, individuální prezentace
13) Semestrální test

eLearning