Detail předmětu

Moderní postupy valorizace potravinářských odpadů

FCH-DCO_MPVAk. rok: 2021/2022

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů, možnosti hydrotermínlá úpravy, hydrolýzy a detoxifikace odpadních surovin. V rámci předmětu budou studenti informováni i o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu.

Výsledky učení předmětu

Rozšíření poznatků z moderních metod a postupů valorizace potravinářských odpadů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kizlink J.: Nakládání s odpady. Fakulta chemická VUT, Brno 2007. (CS)
Brožek F., Urban R., Zemánek Z.: Recyklace. Moravia Tisk, Vyškov 2003. (CS)
Kadlec P. a kol.: Technologie potravin I, II, III. VŠCHT Praha, 2002. (CS)
Riley, G.L.: Food Waste: Practices, Management and Challenges. Nova publ. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

individuální konzultace, diskusní výuka

Způsob a kritéria hodnocení

kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V rámci předmětů budou diskutovány následující okruhy:
1. Přehled odpadů ze zemědělsko-potravinářského komplexu, možnosti jejich využití.
2. Odpady z masného průmyslu a průmyslu tuků a jejich možné využití.
3. Odpady z mlékárenství a výroby sýrů, možnosti využití syrovátky.
4. Odpady z mlýnského, škrobárenského, cukrovarnického, drožďárenského a konzervárenského průmyslu.
5. Odpady z lihovarnictví, výroby sladu, piva a vína a jejich možné využití.
6. Lignocelulózové odpady a jejich zpracování, termickám chemická a enzymová úprava a využití hydrolyzátů.
7. Problematika obalů, recyklace, biodegradabilita, inteligentní obaly.
8. Odpadní vody, procesy čištění a využití odpadních kalů.
9. Komplexní využití biomasy, koncept biorafinerie.
10. Přehled biotechnologických procesů valorizace různých odpadů.
11. Legislativa nakládání s odpady, odpadové hospodářství.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy úpravy odpadů a možnosti valorizace odpadních surovin využitím v biotechnologiích a dalších typech aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor