Detail předmětu

Semestral Thesis

FEKT-MPA-SPIAk. rok: 2021/2022

Samostatné řešení technického problému, na který zpravidla navazuje budoucí téma diplomové práce. Téma projektu se vybírá z nabídky oboru Telekomunikační a informační technika na počátku zimního semestru daného akademického roku.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadního magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Individual, depending on the project theme. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou semestrální práci. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor