Detail předmětu

Acquisition Systems

FEKT-MPA-SADAk. rok: 2021/2022

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

LAPIDUS, R. a S. BELL. Electric Circuits and Electronic Devices. Oxford University Press, 2010. ISBN 9780198070900. (EN)
JUNG, Walter G. Op Amp applications handbook. Burlington, MA: Newnes, c2006. ISBN 0750678445. (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Elektrický signál jako zdroj napětí a proudu
2. Operační zesilovače, ideální a reálný operační zesilovač, rozdílový operační zesilovač napětí
3. Parametry zesilovačů, zpětná vazba, stabilita a korekce, zkreslení
4. Operační zesilovače pro zpracování biologických dat
5. Digitalizace analogových signálů
6. Principy modulace a multiplexace
7. Problematika ESD, galvanické oddělení signálu, optické oddělení a přenos signálu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor