Detail předmětu

Properties and Production of Electrotechnic Materials

FEKT-MPA-PPMAk. rok: 2021/2022

Předmět je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří chtějí zlepšit své znalosti technické angličtiny se zaměřením na terminologii v oblasti struktury, složení a vlastností základních skupin elektrotechnických materiálů a způsobů jejich přípravy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- klasifikovat elektrotechnické materiály z hlediska vlastností a jejich užití,
- vysvětlit základy fyzikálních dějů, odehrávajících se ve struktuře elektrotechnických materiálů,
- orientovat se v anglickém názvosloví z oblasti elektrotechnických materiálů, jejich struktury, složení, vlastností a vybraných výrobních procesů,
- orientovat se v anglicky psaných textech s uvedenou tematikou,
- vhodně aplikovat anglickou odbornou terminologii v písemných i mluvených projevech.

Prerekvizity

Znalost elektrotechnických materiálů na úrovni bakalářského předmětu Materiály a technická dokumentace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a prezentace studentů na vybraná témata materiálů a výrobních procesů.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za písemný test z odborné anglické terminologie v průběhu semestru
až 60 bodů za písemný test zaměřený na pochopení a orientaci v probírané látce

Osnovy výuky

Struktura, složení a vlastnosti elektrotechnických materiálů.
Kovy, jejich elektrická a tepelná vodivost. Elektrovodné materiály, materiály na rezistory a kontakty, příprava vinutí, termočlánky.
Supravodivost, supravodiče 1. a 2. třídy, vysokoteplotní supravodiče.
Magnetické materiály, teorie feromagnetického stavu, ztráty v magnetických materiálech.
Magnetické materiály měkké a tvrdé, kovové magnetické materiály, ferity.
Polovodiče v termodynamické rovnováze, koncentrace nosičů, vodivost polovodičů.
Nerovnovážné stavy v polovodičích. Generačně rekombinační proces.
Vlastnosti základních polovodičových struktur, přechod PN, kov-izolant-polovodič, kov-polovodič.
Příprava polovodičových materiálů a struktur.
Izolanty a dielektrika, polarizační mechanismy, dielektrikum ve ss. a stř. elektrickém poli.
Vodivost a ztráty v izolantech, elektrický a tepelný průraz izolantů.
Přehled tuhých, kapalných a plynných izolantů.
Příprava keramických, skelných materiálů. Příprava plastů.

Učební cíle

Cílem předmětu je odborná jazyková příprava studentů na studium v angličtině a práci s požadavkem znalosti anglické terminologie v oblasti elektrotechniky se zaměřením na elektrotechnické materiály a jejich výrobu. Předmět je určen studentům se základními znalostmi anglické gramatiky a mluvené angličtiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

L. H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, 6th ed., Addison Wesley,1989. ISBN 0-201-09314-6, 610 p. (EN)
P. Van Zant, Microchip Fabrication, 6th ed., McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780071821018, pp. 576. (EN)
S. Kalpakjian and S. R. Schmid, Manufacturing Process for Engineering Materials, Pearson 2018, ISBN 978-93-530-6291-0 (EN)
Eric H. Glendinning, Oxford English for Careers Technology 1 Student´s Book, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-456950-7 (EN)
Eric H. Glendinning, Oxford English for Careers Technology 2 Student´s Book, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-456953-8 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Struktura, složení a vlastnosti elektrotechnických materiálů.
Kovy, jejich elektrická a tepelná vodivost. Elektrovodné materiály, materiály na rezistory a kontakty, příprava vinutí, termočlánky.
Supravodivost, supravodiče 1. a 2. třídy, vysokoteplotní supravodiče.
Magnetické materiály, teorie feromagnetického stavu, ztráty v magnetických materiálech.
Magnetické materiály měkké a tvrdé, kovové magnetické materiály, ferity.
Polovodiče v termodynamické rovnováze, koncentrace nosičů, vodivost polovodičů.
Nerovnovážné stavy v polovodičích. Generačně rekombinační proces.
Vlastnosti základních polovodičových struktur, přechod PN, kov-izolant-polovodič, kov-polovodič.
Příprava polovodičových materiálů a struktur.
Izolanty a dielektrika, polarizační mechanismy, dielektrikum ve ss. a stř. elektrickém poli.
Vodivost a ztráty v izolantech, elektrický a tepelný průraz izolantů.
Přehled tuhých, kapalných a plynných izolantů.
Příprava keramických, skelných materiálů. Příprava plastů.

eLearning