Detail předmětu

Embedded systémy v průmyslové automatizaci

FEKT-MPA-ESIAk. rok: 2021/2022


Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé polovině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Bude aktualizováno pro 2020/21:
Po absolvování předmětu by je student schopen:
- realizovat prezentaci odborného tématu v českém nebo anglickém jazyce ve stanoveném čase a pro definované auditorium
- odhadnout nezbytný čas na přípravu kvalitní prezentace
- odhanout čas, který na prezentaci tématu v daném rozsahu bude potřebovat a dodržet vymezený čas
- vhodně zvolit přiměřený společenský oděv
- vysvětlit základní principy a úskalí týmové práce

Prerekvizity

Znalost angličtiny na úrovni B2 a alespoň částečná znalost odborné angličtiny, schopnost hovořit anglicky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky v AJ, doplňkově jsou využívány i přednášky volně dostupné z TED.com. Studenti samostatně pracují na prezentaci na zvolené téma.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaný záznam v IS VUT.
S pravidly jsou seznámeni studenti v rámci úvodní přednášky.
2021/22:
Účast na přednáškách není povinná, avšak každý student musí prezentovat v AJ zvolené téma z oblasti vestavných systémů a komponent používaných ve vestavných systémech. Délka každé prezentace je cca 15 minut, po prezentaci následuje krátká diskuse.

Osnovy výuky

1. Pravidla pro absolvování, informace o tom jak prezentovat v ČJ a AJ
2. Embedded systems and RTOS
3. Risk and functional safety
4. Cybersecurity
5. Privacy protection and dangers of embedded systems that surround us
6. Smart Grids
7. Prezentace studentů
8. Prezentace studentů
9. Prezentace studentů
10. Prezentace studentů
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů

Učební cíle

Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktualizováno každoročně, pro 2021/22 platí:
Každý student prezentuje v AJ zvolené téma z oblasti vestavných systémů a komponent používaných ve vestavných systémech.

Základní literatura

Pont M.J., The Engineering of Reliable Embedded Systems (2nd Edition), Safetty Systems, 2017 (EN)
Smith,D., Simpson, K.,The Safety Critical Systems Handbook: A Straightforward Guide to Functional Safety, ISBN 9780128207000 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pravidla pro absolvování, informace o tom jak prezentovat v ČJ a AJ
2. Riziko a funkční bezpečnost - Risk and functional safety
3. Informační bezpečnost - Cybersecurity
4. Smart Grids
5. Fyzická vrstva komunikace, sycnronizace, kódování a kabely
6. RS-232, RS-485, I2C
7. Sběrnice AS-interface a ASi-i Safety at Work
8. Ethernet a průmyslový Ethernet
9. Interoperabilita komunikačních systémů
10. Prezentace studentů
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů
13. Prezentace studentů