Detail předmětu

Základy potravinářských technologií

FCH-BC_ZPTAk. rok: 2021/2022

Studenti si osvojí základní teoretické principy technologického procesu výroby nejdůležitějších potravinářských komodit, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, chléb a pečivo, cukr, čokoláda aj.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti budou ovládat principy a postupy technologie výroby základních rostlinných a živočišných potravin a nápojů, včetně fyzikálních, chemických a biologických procesů probíhajících v jednotlivých fázích výroby.

Prerekvizity

Základní znalosti z oborů fyzikální chemie, chemie potravin, biochemie, mikrobiologie, principů uchovávání potravin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část – 3 otázky (3 vybrané komodity) – postup (schéma) a popis jednotlivých technologických operací (nutná min. 50% úspěšnost)
b) ústní část- případné doplňující otázky

Osnovy výuky

1. Zpracování ovoce a zeleniny.
2. Výroba ovocných šťáv a šťávních koncentrátů.
3. Technologie výroby cukru.
4. Zpracování kakaových bobů, výroba čokolády.
5. Zpracování obilnin a zrnin, technologie mlynářství.
6. Pekárenská technologie.
7. Technologie zpracování masa.
8. Technologie zpracování vajec a výroba vaječných výrobků.
9. Technologie zpracování mléka a smetany.
10. Technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků.
11. Technologie výroby sýrů a tvarohů.
12. Technologie výroby rostlinných a živočišných tuků a olejů.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technologickými postupy výroby vybraných nejdůležitějších potravinářských výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

"Hui, Y. H.: Encyclopedia of Food Science and Technology. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992. (EN)
Drdák, M. a kol.: Základy potravinárskych technologií; Vydavatelstvo Malé centrum 1996 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning