Detail předmětu

Praktikum z biochemie

FCH-BC_BCH_PAk. rok: 2021/2022

Základy biochemické analytiky a separačních metod: sacharidy, lipidy, lipofilní barviva, aminokyseliny. Metody stanovení bílkovin. Enzymy - stanovení aktivity a rychlosti enzymové rekce. Enzymová kinetika. Izolace apurifikace nukleových kyselin. Speciální metody: izolace a charakterozyce enzymů z různých typů biologického materiálu, chromatografie bílkovin, elektromigrační metody (dělění bílkovin metodou PAGE-SDS, dělení nukleovýchkyselin v agarózovém gelu).

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní dovednosti týkající se izolace a purifikace biopolymerů a dalsich složek z biologického materiálu, stability biologických
makromolekul,možnosti jejich stanovení a analytickeho vyuziti.

Prerekvizity

Zkouška z Biochemie I.

Literatura

Nelson D.L., Cox M.M. : Lehninger Biochemistry. W.H. Freemann and Co., New York 2007. (CS)
Márová I., Vránová D. : Praktikum z biochemie - pracovní sešit. FCH VUT v Brně, Brno 2002. (CS)
Peč P. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie. FP Universita Palackého, Olomouc 2000. (CS)
Ferenčík M, Škárka B. : Biochemické laboratorne metódy, Alfa, Bratislava 1981. (CS)
Káš J. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie, VŠCHT, Praha 2000. (CS)
Voet D., Voet J.G. : Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1990. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: absolvování všech 12 úloh praktika, vypracování všech protokolů; absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Sylabus
1.blok
1. Sacharidy
a) kvalitativní reakce sacharidů
b) chromatografie sacharidů na tenké vrstvě
c) analýza celkových sacharidů dle Duboise

2. Lipidy
a) preparace lipidických frakcí z vaječného žloutku
b) identifikace lipidů z vaječného žloutku
c) RP-HPLC cholesterolu

3. Antioxidační systémy
a) celková antioxidační aktivita
b) stanovení celkových polyfenolů
c) stanovení celkových anthokyanů
d) extrakce listových barviv (chlorofylů) a jejich fotometrické stanovení

4. Aminokyseliny
a) chemické reakce aminokyselin a peptidů
b) chromatografické dělení směsi aminokyselin papírovou chromatografií

5. Bílkoviny
a) stanovení celkových proteinů biuretovou metodou
b) stanovení celkových proteinů Hartree-Lowryho metodou
c) stanovení proteinů metodou Bradfordové (vazba Coomassie modři)
d) stanovení proteinů měřením absorpce v UV oblasti
e) srovnání citlivosti použitých metod kvantitativního stanovení bílkovin

6. Enzymy I
a) fotometrické stanovení enzymové aktivity transaminas z vepřového srdce
b) enzymová kinetika alkoholdehydrogenázy

7. Enzymy II – kinetika
a) substrátová specifita alfa-amylasy
b) substrátová specifita sacharasy
c) pH optimum enzymové reakce alfa-amylasy

8. Izolace a purifikace nukleových kyselin z různých zdrojů
a) izolace DNA z rybího mlíčí
b) izolace RNA z kvasnic
c) stanovení čistoty a koncentrace vyizolované DNA z kvasnic

2.blok
9. Izolace a částečná charakterizace enzymů z různých typů biologického materiálu
a) izolace aminoxidázy z klíčků hrachu frakcionovaným srážením; dialýza
b) stanovení čistoty získaných preparátů, vypracování izolačního schematu

10. Gelová permeační chromatografie
a) příprava azoderivátu bílkoviny
b) příprava kolony a stabilizace sloupce, stanovení mrtvého objemu
c) izolace barevného derivátu bílkoviny gelovou filtrací na Sephadexu G-25

11. Analýza DNA horizontální elektroforézou
a) izolace genomové DNA z bukální sliznice kitem
b) izolace genomové DNA z bukální sliznice fenol-chloroformovou extrakcí
c) stanovení velikosti plazmidu – restrikční štěpení
d) horizontální elektroforézá vzorků izolované DNA

12. Stanovení relativní molekulové hmotnosti bílkovin elektroforézou PAGE-SDS
a) příprava polyakrylamidového gelu pro vertikální elektroforézu
b) stanovení Mr vybraných proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu
v přítomnosti SDS

Cíl

Cilem kursu je prakticky obeznamit posluchace se zakladnimi pristupy manipulace s biologickym materialem, s dostupnymi biochemickymi separacnimi i
analytickymi metodami a zaklady prace s enzymy. Ziskane znalosti jsou zakladem pro dalsi vyuku praktickych disciplin specializace PCHBT,zejmena
praktika z biotechnologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech 12 praktických úloh a splnění závěrečného testu na 70%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný