Detail předmětu

Fyziologie průmyslových mikroorganismů

FCH-BC_FPOAk. rok: 2021/2022

Znalost buněčné morfologie, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících růst, množení a produkci metabolitů je základním předpokladem pro úspěšné biotechnologické aplikace. V rámci přednášek budou studenti seznámeni s teorií morfologie a především fyziologie průmyslových mikroorganismů. Pozornost bude věnována prokaryotickým i eukaryotickým buňkám. V rámci předmětu bude probrána fyziologie růstu mikrobiálních buněk a buněčná diferenciace. Diskutován bude rovněž buněčný metabolismus a transportní mechanismy buňky včetně představení základních regulačních mechanismů a možností regulace mikrobiálních metabolických dějů. V neposlední řadě bude obsahem předmětu vliv vnějších faktorů na fyziologii průmyslových mikroorganismů, seznámení s různými typy buněčných reakcí včetně účelového chování mikroorganismů. Popsány budou zejména možností vedoucích ke zvýšení biosyntetických, biodegradačních, nebo biotransformačních vlastností využívaných mikroorganismů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti, které jim umožní navrhování biotechnologických procesů s ohledem na fyziologické vlastnosti použitého mikroorganismu. Mohou se tak uplatnit nejen v tradičních, ale i v nově vznikajících biotechnologiích.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti z mikrobiologie, případně biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je písemná. Při zkoušce musí student prokázat porozumění danému předmětu.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky fyziologie mikroorganismů
2. Srovnání morfologie a fyziologie prokaryotické a eukaryotické buňky
3. Fyziologie růstu buněk
4. Buněčná diferenciace
5. Buněčný metabolismus
6. Transportní mechanismy buňky
7. Typy buněčných reakcí
8. Vliv vnějších faktorů na fyziologii mikroorganismů
9. Základní regulační mechanismy, regulace metabolických dějů
10. Účelové chování mikroorganismů

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s možností řízení průmyslových mikroorganismů díky znalosti jejich morfologie, fyziologie a faktorů ovlivňujících jejich růst a produkci významných průmyslových metabolitů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

ROSE, Anthony H. Chemical microbiology: an introduction to microbial physiology. Third edition. New York: Plenum Press, 1976. ISBN 03-063-0888-6. (CS)
MOAT, Albert G., John Watkins. FOSTER a Michael P. SPECTOR. Microbial physiology. 4th ed. New York: Wiley-Liss, c2002. ISBN 04-713-9483-1. (CS)
Manual of industrial microbiology and biotechnology. 2nd ed. Washington: ASM Press, 1999. ISBN 1-55581-128-0. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning