Detail předmětu

Fyziologie a buněčná biologie

FCH-BC_ZFAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu budou základní kapitoly z fyziologie a stavby jednotlivých systémů organismu. V rámci předmětu budou diskutovány následující okruhy: Složení lidského těla. Stavba lidského těla, základní typy tkání. Kostra, stavba a funkce. Složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve. Poruchy krvetvorby a srážlivosti. Homeostáza, hospodaření s vodou a elektrolyty, termoregulace. Imunitní systém, nespecifická imunita, protilátky. Fyziologie oběhového systému - malý a velký krevní oběh, řízení srdeční činnosti, cévní a lymfatický oběh. Fyziologie dýchacího systému a regulace dýchání. Fyziologie vylučovacího systému - složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin. Fyziologie reprodukčního systému. Trávící systém, stavba a složky gastrointestinálního traktu a fyziologie výživy. Metabolismus sacharidů, lipidů a aminokyselin. Svalová soustava, mechanismus a regulace svalového stahu, nervosvalový přenos. Pojivová tkáň, mukopolysacharidy. Hlavní regulační systémy organismu. Stavba mozku a nervové soustavy. Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Základní smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat a jejich poruchy. Obecná smyslová fyziologie. Endokrinní systém - fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, regulace tvorby hormonů a mechanismus účinku. Poruchy sekrece hormonů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Pochopení základních principů funkce všech hlavních tělesných tkání a soustav, a to zejména z hlediska molekulárního a regulačního.

Prerekvizity

Znalost středoškolské biologie člověka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky (2 vyučovací hodiny týdně). Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, otázky mají ukázat, jak student porozuměl probraným pojmům, jejich vztahům a vybraným schématům a teoriím.

Osnovy výuky

Osnova předmětu je uvedena v týdenním členění témat (týden 1 - 13 semestru):
1. Stručná historie oboru. Postavení oboru v systému biomedicínckých věd, hierarchické uspořádání živých soustav (buňka, tkáň, orgán, organismus. Fyziologie buňky
2. Tekutá tkáň - krev -složení krve. Krev jako transportní systém. Srážení krve. Poruchy krvetvorby a srážlivosti. Řízení srdeční činnosti. Lymfa, tvorba, význam, poruchy lymfatického systému.
3. Imunitní systém - buňky imunitního systému, imunitní mechanismy, protilátky.
4. Fyziologie a histologie svalové buňky, nervosvalový přenos, funkce svalu, mechanismus svalové kontrakce její regulace.
5. Fyziologie dýchání, regulace dýchání vztah k acidobazické rovnováze organismu.
6. Fyziologie vylučování, - složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, homeostáza, hospodaření organismu s elektrolyty - patologické stavy.
7. Fyziologie reprodukčního systému, spermiogeneze, oogeneze. Patologické stavy
8. Trávící systém - tvorba vylučování trávicích enzymů, regulace trávení, Poruchy metabolismu sacharidů, lipidů a aminokyselin. Fyziologie jater, žlučových cest a pankreatu
9. Obecná smyslová fyziologie - senzibilita, bolest. Základní smysly - fyziologie a patologické stavy.
10. Hlavní regulační systémy organismu - fyziologie centrálního a periferního nervového systému, míšní reflexní oblouk, řízení inervace svalu, patologické stavy.
11. Hlavní regulační systémy organismu - endokrinní systém - fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, regulace tvorby hormonů a mechanismus účinku. Poruchy sekrece hormonů.
12. Patofyziologie nádorů.
13. Aktuality a zajímavosti, diskuse.

Učební cíle

Cílem je poskytnout studentům informace o základních fyziologických funkcích buněk, orgánů a orgánových systémů člověka a jejich vzájemných interakcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Novotný, I., Hruška, M. Biologie člověka. Fortuna, Praha 2015. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning