Detail předmětu

Biotechnologie I

FCH-BC_BIT1Ak. rok: 2021/2022

Cílem předmětu Biotechnologie I je seznámit posluchače se základními principy biotechnologií, jejich jednotkovými operaci a zařízením. Biotechnologie I obsahuje především základní potravinářské biotechnologie – pivovarství, sladařství, výrobu pekařského droždí a jiné mikrobiální biomasy, vinařství, fermentační výrobu ethanolu a alkoholických nápojů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu. Seminář navazuje na přednášky z předmětu ve směru integrace poznatků z mikrobiologie, biochemie, chemického a biochemického inženýrství.

Prerekvizity

Dobrá znalost mikrobiologie kvasinek a bakterií vč. jejich metabolismu, dobrá znalost biochemie. Základní znalosti o kultivačních technikách, bioinženýrských základech průmyslových fermentací (zvláště o kinetice procesu, hmotnostním a energetickém bilancování procesů). Základy sanitace ve fermentačním průmyslu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí vypracovat a úspěšně obhájit zápočtový projekt v dané oblasti biotechnologie. K písemné zkoušce se vyžadují dobré znalosti všech probíraných technologií.

Osnovy výuky

1. Obecný úvod do biotechnologií, historie, specifika biotechnologických výrob, surovinová základna mikrobiálních biotechnologií, nároky na mikrobiální kultury.
2. Logika biotechnologických procesů, up-stream processing, sterilizace zařízení, základní kultivační schémata, kinetika mikrobiálních procesů a její praktické důsledky, down-stream processing.
3. Bioreaktory a další zařízení používané v biotechnologiích.
4. Měření a regulace biotechnologických procesů.
5. Výroba a druhy sladu.
6. Výroba piva.
7. Výroba alkoholů a lihovin.
8. Výroba vína.
9. Výroba kyseliny octové.
10. Výroba kyseliny mléčné.
11. Výroba pekařského droždí a krmné biomasy.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu Biotechnologie I je seznámit posluchače se základními principy biotechnologií, jejich jednotkovými operaci a zařízením. Biotechnologie I obsahuje především technologie založené na kvasinkové buňce – pivovarství, sladařství, výrobu pekařského droždí a jiné mikrobiální biomasy, vinařství, fermentační výrobu ethanolu a alkoholických nápojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet - povinná účast na cvičení, průběžné testy
Zkouška - písemný test + ústní zkouška

Základní literatura

M.Moo-Young: Comprehensive Biotechnology, Vol.2 and 3. Pergamon Press 1985. (EN)
Rychtera m., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďarství a vinařství. VŠCHT Praha 1991. (CS)
V.Krumphanzl a Z. Řeháček: Mikrobiální technologie. Academia, Praha 1987. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning