Detail předmětu

3D optická digitalizace 1

FaVU-1ODI-ZAk. rok: 2021/2022

Základní kurz 3D optické digitalizace (skenování) má seznámit studenty s možnostmi skenovacích systémů dostupnými na FaVU VUT (ATOS 1, Artec EVA) a základním zpracováním 3D modelů získaných technologií 3D skenování. Studenti základního kurzu se seznámí se skenováním postavy a portrétu systémem Artec EVA. Stěžejní část kurzu se v přednáškách a praktických cvičeních zaměřuje na základní zpracování a úpravy dat získaných pomocí technologie 3D skenování v programech Gom inspect 2017. Na základní kurz vyučovaný v zimním semestru navazuje letní semestr, který vychází ze znalostí získaných v prvním semestru a je zaměřen především na samostatná praktická cvičení a vlastní tvůrčí aktivity studujících.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní orientaci v použití systému optické digitalizace na FaVU VUT a ve zpracování 3D modelů v programech Gom inspect 2017.

Prerekvizity

Základní znalost práce s osobním počítačem, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítaná je zkušenost s 3D programy. Základy angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené instruktáží, práce na samostatných projektech vedoucí k osvojení konkrétních dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě docházky a splnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

1) Seznámení se systémem optické digitalizace na FaVU VUT (ATOS 1, Artec EVA)
2) Získání modelů pro praktické cvičení, skenování portrétu (ARTEC EVA)
3) Základní školení se software GOM inspect 2017
4) Praktická cvičení oprav 3D modelu portrétu a jejich příprava do 3D tisku
5) Získání modelů pro praktické cvičení, 3D Skenování postavy (ARTEC EVA)
6) Praktická cvičení a konzultace oprav 3D modelu postavy
7) Dokončení projektů a individuální úprava dat

Učební cíle

Kurz má seznámit studenty s technologií 3D optické digitalizace a její využití pro skenování prostorových objektů. Studenti by měli získat na základě praktických cvičení potřebné znalosti pro další samostatnou práci v oblasti zpracování 3D skenů, vytváření interaktivních modelů a sochařskou tvorbu s využitím současných technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou povinné ze 70 %. Účast na pracovních workshopech je nezbytná, tudíž povinná, studenti budou rozděleni do skupinek a budou vedeni ke spolupráci na cvičebních úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Technologické cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor