Detail předmětu

Technologie audio

FaVU-TEAUDI-ZAk. rok: 2021/2022

Technologie audio je vstupním kurzem pro práci se zvukem, který představuje úvod do hudební produkce a studiové práce. Směřuje k základní orientaci ve zvukovém studiu FaVU VUT a jeho vybavení, jako jsou mikrofony, předzesilovače, virtuální syntetizéry, samplery, efektové procesory nebo sekvencery. Zahrnuje seznámení se s principy nahrávání, úpravy, editace a mixáže nahrávek; dále práci s mikrofony, nahrávacím řetězcem a editačními audio programy DAW, konkrétně základy práce v softwarech Ableton Live a Cubase.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Orientace v odborné terminologii a chápání základních principů audio technologií. Schopnost samostatně pracovat (nejen) ve školním zvukovém studiu. Získání dovedností umožňujících vlastní tvorbu v programech Ableton Live a Cubase. Osvojení základních postupů hudební produkce, které umožní vytvořit vlastní jednoduchý track – písničku – školní hit.

Prerekvizity

Zájem o hudbu a práci se zvukem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a praktická cvičení. V případě uzavření školy bude výuka probíhat pravidelně online na platformě MS Teams dle aktuálního rozvrhu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast (docházka alespoň 70 %) a vytvoření autorské kompozice obsahující vlastní hlas a další nástroje.

Osnovy výuky

1) Zvuk – podstata, vlastnosti, parametry, šíření, vnímání, analog vs. digital
2) Mikrofony a předzesilovače – typy a charakteristiky
3) Signal routing a gain staging – propojení zařízení ve studiu a hlídání dynamiky signálu
4) DAW – Cubase – základy práce, nastavení, editace, mixáž
5) Ableton Live – improvizace s nahraným materiálem
6) Sampler – kreativní využití
7) Syntéza – seznámení s typy a charaktery syntéz – FM, additive, granular, subtraktivní, wavetable, transwave, formant, karplus-strong, physical modelling....
8) Sekvencery – práce se základními sekvencery a ukázky pokročilých koncepcí, zápis hudebních nápadů, arpeggio, schuffle, groove, random
9) Frekvenční a dynamické úpravy signálu – práce s ekvalizéry a filtry, práce s kompresory a limitery v rámci mixáže, side-chain, de-esser, multiband comprese, M/S
10) Zpožďovací a prostorové efekty – delay, reverb, chorus, flanger
11) MIDI, OSC, CV – řídící hudební signály
12) Základy hudební produkce – dramaturgie skladby, koncepce, design, cíl, estetika
13) Mixáž – praxe získaných znalostí, poslech, cvičení, ozvučování videa, synchronizace, formáty, export
14) Vlastní tvorba – tvorba nahrávky a její konzultace

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s možnostmi práce ve zvukovém studiu FaVU VUT a se základy hudební produkce, především s nahráváním a úpravou zvukového materiálu do zamýšlené podoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (účast 70%), zameškanou výuku lze po dohodě s vyučujícím nahradit alternativním úkolem.

Základní literatura

Václav Syrový, Hudební zvuk, Praha: Nakladatelství AMU, 2013. (CS)
Dennis DeSantis, Making Music, Ableton AG, 2015. (EN)

Doporučená literatura

Miller Puckete, The Theory and Technique of Electronic Music, University of California, San Diego, 2007. (EN)
Bohumil Geist, Akustika – jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005. (CS)
Milan Guštar, Elektrofony I, II, Uvnitř, 2008. (CS)
Thomas Bey William Bailey, Micro-bionic: Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century, Scb Distributors, 2009. (EN)
J.T.Cloutier, The Bedroom Super Producer, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. (EN)
David Miller Huber, Robert E.Runstein, Modern Recording Techniques, Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, 2005. (EN)
Rick Rubin, In the studio, ECW Press, 2009. (EN)
J. Anthony Allen, Music Theory for Electronic Music Producers: The producer's guide to harmony, chord progressions, and song structure in the MIDI grid, Slam Academy, 2018. (EN)
Brian Eno, Oblique Strategies, Brian Eno, 1979. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor