Detail předmětu

Současná teorie designu

FaVU-STDESAk. rok: 2021/2022

Cyklus přednášek a seminářů představí vybraná témata z oblasti současné teorie designu s přesahem do dalších oblastí, jako je filozofie, ekologie, antropologie či mediální teorie. Zaměří se na metodologické otázky v designu a možnosti designérské praxe v kontextu současných politických či environmentálních výzev.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o aktuálních otázkách teorie designu a komplexních souvislostech oboru. Díky nabytým znalostem budou schopni hlubší kritické reflexe designérské praxe.

Prerekvizity

Základní orientace v současné designérské praxi a znalost anglického jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky se seminárními prvky. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy z oblasti současné teorie designu. Výklad doplní prezentace studentů věnované vybraným teoretickým textům a společná diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za účast na přednáškách a seminářích a napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Osnovy výuky

1. Co je to "dobrý design"? (uvedení do diskuse nad proměnami kritérii pro určování hodnoty či kvality designu v kontextu současného světa)
2. Design a (ne)udržitelnost (Co je to "udržitelnost"? Lze "vyřešit" ekologickou krizi designem?)
3. Design pro budoucnost (Jak "redesignovat" profesi designéra v době klimatických změn a nestabilní politické situace?)
4. Design pro člověka (Co je to "user-centered design" či "human-centered design" a jaké jsou jejich limity?)
5. Design bez designéra (Jak se proměňuje význam autorství v designu a jaké jsou možnosti participativní designérské praxe?)
6. Design a společenství (Jaké jsou principy "dekoloniálního" přístupu v designu a jak designovat v kontextu konkrétních komunit?)
7. Design jako strategie (Co je to "strategický design" a jaké jsou možnosti působení designéra mimo úzce vymezený kontext designu?)
8. Design a moc (Jaký je vztah designu a politické či ekonomické moci?)
9. Design jako systém (Jaký je vztah materiálních objektů a (zdánlivě) nehmotných systémů?)
10. Design a spekulace (Jak spekulovat a vytvářet alternativní scénáře budoucnosti v kontextu designu?)

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuální teorií a metodologií designu, podnítit studenty k hlubšímu kontextuálnímu uvažování o designu a kritické reflexi současné designérské praxe či profese designéra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Tolerovány jsou 3 neomluvené absence.

Základní literatura

Donald Norman, Design pro Každý den, Praha 2010. (CS)
Tony Fry, Design as Politics, London 2011. (EN)
Anthony Dunne - Fiona Raby, Speculative Everything, Cambridge 2013. (EN)

Doporučená literatura

Ezio Manzini, Design, when everybody designs, Cambridge 2015. (EN)
Kat Holmes, Mismatch: How Inclusion Shapes Design, Cambridge 2018. (EN)
Arturo Escobar, Designs for the Pluriverses, Durham 2018. (EN)
Wendy Gunn - Ton Otto - Rachel Charlotte Smith (eds.), Design Anthropology: Theory and Practice, London 2013. (EN)
Stuart Walker - Jacques Giard (eds.), Handbook of Design for Sustainability, London 2013. (EN)
Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, New York 2014. (EN)
Tony Fry, Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice, Oxford 2008. (EN)
John Thackara, How to Thrive in the Next Economy. Designing Tomorrow's World Today, London 2015. (EN)
Benjamin H. Bratton, The Stack: On Software and Sovereignity, Cambridge 2016. (EN)
Manuel Arias–Maldonado, Rethinking the Environment for the Anthropocene: Political Theory and Socionatural Relations in the New Geological Epoch, London 2019. (EN)
Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham 2008. (EN)
Keller Easterling, Medium Design, Moscow 2017. (EN)
Keller Easterling, Extrastatecraft. The Power of Infrastructure Space, New York 2016. (EN)
Anne Marie Willis, Transition Design: The Need to Refuse Discipline and Transcend Instrumentalism, Design Philosophy Papers, 2015, vol. 13, č. 1. (EN)
Dan Hill, Dark Matter and Trojan Horses. A Strategic Design Vocabulary, Moscow 2012. (EN)
Bruno Latour, Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime, Cambridge 2018. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor