Detail předmětu

Přehled dějin umění renesance

FaVU-1DUR-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 2. ročníku začínají renesančním uměním v západní Evropě a končí českým barokním uměním.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci..

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Dějiny umění I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s prezentací obrazového materiálu.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách nad 50%.

Osnovy výuky

Úvod semestru je věnován renesančnímu malířství v západní Evropě. Přednášky o renesanci v českých zemích jsou zaměřeny především na architekturu a tzv. rudolfinský manýrismus. Podstatná část přednášek náleží barokní architektuře v Itálii s vyzvednutím tzv. radikálního proudu Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho. Italské sochařství reprezentuje Gianlorenzo Bernini. Spolu s italskými malíři jsou připomenuti také představitelé malířského baroku ve Francii, Španělsku a Nizozemí.

Učební cíle

Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jaky se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmovbé stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.

Základní literatura

Antonín Matějček, Dějepis umění IV-V, Praha 1929-1932
Jose Pijoan, Dějiny umění 6-8, Praha 1980-1981
Dějiny českého výtvarného umění II/1-2, Praha 1989

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod semestru je věnován renesančnímu malířství v západní Evropě. Přednášky o renesanci v českých zemích jsou zaměřeny především na architekturu a tzv. rudolfinský manýrismus. Podstatná část přednášek náleží barokní architektuře v Itálii s vyzvednutím tzv. radikálního proudu Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho. Italské sochařství reprezentuje Gianlorenzo Bernini. Spolu s italskými malíři jsou připomenuti také představitelé malířského baroku ve Francii, Španělsku a Nizozemí.