Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Intermédia - zimní

FaVU-B4IN-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti jsou vedeni k soustředěné reflexi interkonexí mezi jednotlivými díly vytvořenými během předcházejícího studia. Pracují s redukcí portfolia ve vztahu k bakalářskému projektu, který je konzultován při individuálních setkáních s pedagogy ateliéru i externisty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen samostatné realizace většího uměleckého projektu, který obstojí při veřejné prezentaci (bakalářská práce), je schopen konfrontace s příbuznými uměleckými projevy.

Prerekvizity

Student musí mít schopnost pojednat zcela samostatně zadané ateliérové úkoly a předložit koncepci bakalářské praktické práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Rozvíjení a prohlubování dosavadních zkušeností, práce na bakalářské práci.
Diskuze o současném diskurzu, příprava vlastní výstavy v galeriích, příprava ateliérové výstavy, rozvíjení kurátorských schopností.
1) Fotografie, xerox.
2) Malba, video, performance.
Individuální koncepce práce, dle charakteru studenta.

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998

Doporučená literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (ed). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
DIDI-HUBERMAN, G. Před časem. Praha: Barrister & Principal, 2008

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.