Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Intermédia - letní

FaVU-B4IN-LAk. rok: 2021/2022

Studenti jsou maximálně soustředěni na realizaci bakalářského projektu. Navazují s pomocí pedagogů kontakty s širokou sítí osobností, která konstituuje pole současného umění. Učí se o svou práci komunikovat s teoretiky, kritiky, kurátory ale i technology a kulturními managery. Seznamují se také s tím, kde hledat sociální, psychologickou, pracovní a právní pomoc.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student během semestru zhodnotí svoje zkušenosti v realizaci bakalářské práci a prokáže schopnost volit a užívat adekvátní média vlastní práce.

Prerekvizity

Student musí mít schopnosti samostatně realizovat praktickou bakalářskou práci a na adekvátní teoretické úrovni ji refklektovat a sdílet v rámci ateliéru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za odevzdání bakalářské práce.

Osnovy výuky

Rozvíjení a prohlubování dosavadních zkušeností, práce na bakalářské práci.
Diskuze o současném diskurzu, příprava vlastní výstavy v galeriích, příprava ateliérové výstavy, rozvíjení kurátorských schopností.
1) Multimediální problematika - animace, webové stránky.
Individuální koncepce práce, dle charakteru studenta.

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979
DIDI-HUBERMAN, G. Před časem. Praha: Barrister & Principal, 2008

Doporučená literatura

KWON, M. Jedno místo za druhým. In: Stav věcí - Sochy v ulicích. Brno: Dům umění města Brna, 2011, s. 173–205

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.