Detail předmětu

Oborový ateliér III - Video - letní

FaVU-B3VI-LAk. rok: 2021/2022

Součástí letního semestru 3. ročníku jsou cvičení a úkoly spojené s pokročilými formami manipulace s pohyblivým obrazem. V kombinaci se získanými zkušenostmi z předchozího semestru by student 3. ročníku ateliéru video, měl být schopen vytvořit komplexní audiovizuální nebo jiné umělecké dílo, které již splňuje veškeré nároky, které jsou na něj kladené v kontextu současného výtvarného umění. Kromě zvládnutí všech formálních aspektů práce, je student veden k široké znalosti současné vizuální kultury a orientaci v rámci aktuálních uměleckých a společenských teorií. V letním semestru 3. ročníku by studenti ateliéru video měli již mít komplexně definovanou představu o svém dalším uměleckém směřování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Komunikace v mediálním prostředí. Filosofické a konceptuální vazby artefaktu: In media is the message...? (McLuhan). Odkazy klasické moderny a přesahy do současného umění - Mixed media. Objekty a instalace object trouvé a ready made (M.Duchamp) - realizace artefaktu v různých materiálech, odkaz Bauhausu - od Fluxu k multimediálním instalacím (Nam June Paik). Akce (Performance) v prostoru, význam časového limitu - procesualita ( J. Beuys, P. Štembera a např. J. Surůvka), sebezničující umění? - ( kupříkladu J. Tinguely
objekt / akce). Individuální orientace a následná specifika vybraných programů studentů - na základě atelierového zadání. Studenti si mohou navrhnout alternativní individuální řešení.

Učební cíle

prohlubovat znalosti ve studovaném oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Mondrian, Piet : Lidem budoucnosti, studie k neoplasticizmu
Flusser, Vilém : Za filozofii fotografie

Doporučená literatura

Lyotard, Jean - Francois : O post-modernismu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.