Detail předmětu

Oborový ateliér III - Intermédia - zimní

FaVU-B3IN-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti se seznamují se základy uměleckého výzkumu a komparují ho s výzkumem vědeckým. Zkouší si práci s prameny. Učí se dělat důsledné rešerše nejen na internetu, ale také v paměťových institucích. Seznamují se s creative commons a otevřenými databázemi nejen pro vlastní využití, ale také možnosti recipročního sdílení svých děl a dat s ostatními.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Ke schopnostem a znalostem získaným během předchozího studia je student schopen se orientovat v současném kulturním dění.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Vychází kontinuálně z práce v předešlých ročnících
1) Street art
2) Performance
3) Malba
4) Mix media

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979

Doporučená literatura

CÍSAŘ, K. Věci o kterých s nikým nemluvím, Agite/Fra 2010
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.