Detail předmětu

Oborový ateliér II - Intermédia - zimní

FaVU-B2IN-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti si osvojují základy intermediálního přístupu k tvorbě, tedy rozvinutí citlivost na trhliny mezi jednotlivými, jasně definovanými médii. Rozvíjeno je konceptuální a kritické myšlení. Vyžadováno je jasné zdůvodnění formálních východisek i samotná volba témat studentských projektů. Prohlubuje se schopnost studentů verbálně a věcně komentovat svou tvorbu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen vědomě a poučeně volit média vlastní práce.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru, odpovídající jednomu roku studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Zabývá se v zásadě tímtéž, rozšiřuje si představu o práci ve videu.
Rovněž studuje možnosti performance.
Důležitá je vlastní analýza práce, neustálé vymezování se, hledání osobních přístupů.
1) Práce s textem.
2) Zkoumání konceptuálních metodik.

Učební cíle

Zpracovávat základní cvičení ze studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Doporučená literatura

BOURRIAUD, N. Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (ed). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.