Detail předmětu

Oborový ateliér II - Intermédia - letní

FaVU-B2IN-LAk. rok: 2021/2022

Studenti sebeanalyzují svůj autorský rukopis a bilancují jeho poměr k otevřenosti, experimentování a změně. Reflektují vlastní motivaci k tvorbě a potřebu externího uznaní. Kromě médií v kterých mají studenti jistotu začínají pracovat zámerně i s těmi v kterých si jistí nejsou. Pozornost se zaměřuje na odbourávání zažitých, zkratkovitých postupů a tvůrčích stereotypů získaných v průběhu vysokoškolského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Individuální a umělecký přístup k techologiím studovaného oboru.

Prerekvizity

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

Zabývá se v zásadě tímtéž, rozšiřuje si představu o práci ve videu.
Rovněž studuje možnosti performance.
Důležitá je vlastní analýza práce, neustálé vymezování se, hledání osobních přístupů.
1) Schopnost sebeurčení podle typu.
2) Instalace.

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998
KNÍŽÁK, Milan. Jeden z možných postojů jak být s uměním, Votobia 1998
MONDRIAN, Piet. Lidem budoucnosti, Triáda 2002
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Doporučená literatura

CÍSAŘ, K. Věci o kterých s nikým nemluvím, Agite/Fra 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.