Detail předmětu

Oborový ateliér I - Intermédia - letní

FaVU-B1IN-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se postupně osvobozují od schémat a stereotypů, které mohli získat na středních školách. Nastavuje se stav důvěry mezi pedagogickým vedením i studenty navzájem, který teprve umožnuje komunikovat pochyby a slabost. Studenti hledají vnitřní motivaci k tvorbě a oproštují se postupně od dynamiky úkolů a plnění směrem k tvorbě, jako integrální součásti jejich osobnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí rozvinout a kriticky hodnotit vlastní tvorbu.

Prerekvizity

Student musí úspěšně absolvovat ateliérovou zkoušku v zimním semestru a mít splněny povinnosti v rámci ateliérové výuky předchozího semestru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

1) Prohlubování vlastního názoru na kresbu, malbu, základní informace o identické imaginaci.
2) Motivační konfrontace navozuje postupné představy o aplikacích do dalších motivačních(inspiračních) systémů - citační programy, "kopie", studium mentální metafyziky.

Učební cíle

Seznámit se základy potřebnými ke studiu v ateliéru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Doporučená literatura

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.