Detail předmětu

Media Archive Presentation - winter

FaVU-1PMA-ZAk. rok: 2021/2022

Dokumenty o přítomnosti a zkušenostech jsou série přednášek doprovázených audiovizuálními projekcemi. V celém průběhu kurzu jsou prezentovány umělecké filmy, videozáznamy a dokumenty a výňatky z přednášek mezinárodních umělců a kolektivů od počátku 20. století až po současnost, které ilustrují teoretické úvahy o daných tématech a uměleckých hnutích. Databáze uměleckých děl a umělců, institucionální zdroje, alternativní komunity a rezidence umělců jsou také prezentovány v rámci vyuky. V rámci učebních osnov jsou zahrnuty koncepční texty a úvahy. Hlavním cílem kurzu je přiblížit studenta manifestu jako transdisciplinární nástroj.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: - identifikovat a shrnout řídící pojmy rituál a mýtus a jeho současná aplikace - rozpoznat odkazy na rituální a performativní proces v rámci současné umělecké praxe - napsat teoretický text, který podrobně popisuje nebo přijímá mechanismy mýtus, rituál nebo kulturní performance - analyzovat společenský-politický kontext, který dal / vedl k posunům v estetických paradigmech. Studenti by měli být schopni identifikovat a popsat společenský-politický kontexty, které vedly k rozvoji avantgardních kulturních hnutí, a pochopit mechanismy participatiční praxe.

Prerekvizity

Schopnost uživatelské práce s PC (interaktivní multimediální dílo). Základní orientace v dějinách kultury 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace jsou rozděleny do semestrálních bloků, které se zabývají jednotlivými tématy souvisejícími s performance jako fenoménem. Jsou prozkoumány klíčové pojmy jako zkušenost, současnost, avantgarda, rituál, hra, neurčitost, společenská angažovanost, účast a improvizace, které se spoléhají na umělecké a teoretické texty. Přednášky jsou doprovázeny audiovizuálním materiálem. Lekce jsou založeny na prezentačních a diskusích. Studenti budou požádáni, aby se aktivně podíleli na diskusích na základě četby.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečné hodnocení bude vycházet z účasti na semináři (75%), aktivní účasti ve třídě, prezentace projektu nebo tématu dle výběru studenta doprovázeného teoretickým textem (srovnávací studie, kurátorský projekt, osobní manifest (cca 2 NS) na základě daného tématu semestru. Semestrální projekty budou posouzeny na základě relevantnosti tématu a kvality výzkumu a přednesu (prezentace, text).

Osnovy výuky

Klíčová témata: orální historie - mýtus, kroky, rituál, povaha hry - hraní, performování kultury, konceptuální přístupy, jazykové texty a znaky.

Mýtus a rituál jsou nedílnou součástí kultury a společnosti a jako takový integrální aspekt umělecké praxe. V průběhu semestru se budeme zabývat rituálními a domorodými kulturami, reperformování a jejich využitím v rámci performativní praxe, samanismus, a vytvoření kmene jako jedinečné společenské entity nebo digitální komunity. Podíváme se také na práci, která je inspirována návratem k pohanství nebo inspirována blízkým vztahem k přírodě a jevům, které lze nalézt prostřednictvím jeho pozorování a animace. Zvláštní pozornost bude věnována konceptu zkušeností a jejich přenesení do otevřené umělecké dílo, která předpokládá účast a / nebo interpretaci.

Učební cíle

Dokumenty o přítomnosti a zkušenostech jsou série přednášek doprovázených audiovizuálními projekcemi. Filmy, videa a dokumenty a výňatky z přednášek mezinárodních umělců a kolektivů od počátku 20. století až do současnosti, jsou prezentovány v průběhu celého kurzu a ilustrují teoretické úvahy na téma proces a struktura v rámci umělecké praxe. Databáze uměleckých děl a umělců, institucionální zdroje, alternativní komunity a rezidence umělců jsou také prezentovány v rámci výuky. V rámci učebních osnov jsou zahrnuty koncepční texty a úvahy. Cílem předmětu je seznámit studenty se sociální historií performativní umělecké praxe skrze zkušenost a jeho interpretace. Prostřednictvím rituálu a mýtů, jako výchozích bodů, se kurz snaží projít základními principy, které byly přizpůsobeny a začleněny do současné umělecké tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projekce jsou nepovinné, nahrazení zameškané výuky vyžadováno prostřednictvím referátu (dostudování probírané látky), písemné recenze na vybrané dílo, reflexe aktuálního dění atp.

Základní literatura

Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Bloomsbury Academic (EN)
Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, Routledge (EN)
Stiles, Kristine, & Selz, Peter, Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings, Universtiy of California Press (EN)
Dewey, John, Art as Experience, The Berkeley Publishing Group (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor