Detail předmětu

Digitální sochařství - 3D tisk 2

FaVU-1DS-2Ak. rok: 2021/2022

Představena budou pokročilá nastavení několika nejpoužívanějších slicerů (software pro generování G-kódu), včetně vysvětlení jejich vzájemných rozdílů a výhod. Objasnění dějů při FDM tisku a jejich využití nebo komplikace při tvorbě některých specifických tvarů. Dále kurz zahrne objasnění pravidel pro práci se sestavami a velkými objekty tvořenými z většího množství vzájemně navazujících dílů (vytváření offsetů, zámků, vhodné zvolení dělící roviny, srovnávací přípravky). Pozornost bude věnována také vytváření spojů (lepením, svářením, chemický spoj), retušování spojů a vad výtisku a povrchovým úpravám (abrazivním, aditivním, chemickým).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti umět odhadnout vhodný postup při výrobě specifických objektů a zcela samostatně pracovat s 3D tiskárnou a obslužným softwarem.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Digitální sochařství – 3D tisk 1 nebo vlastní předchozí zkušenosti s 3D tiskem

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek a metodického a obsahového řízení samostatné práce studentů při workshopech.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je vázáno na splnění docházky a aktivní účast na workshopech.

Osnovy výuky

1) Rekapitulace předmětu Digitální sochařství – 3D tisk 1
2) Seznámí se s rozšířeným nastavováním G-kódu
3) Práce se složitými tvary
4) Vytváření sestav a pravidla pro správnou funkčnost
5) Dělení velkých objektů
6) Spojování dílů (lepením, svářením, chemický spoj)
7) Retušování spojů a vad výtisku
8) Povrchové úpravy (abrazivní, aditivní, chemické)

Učební cíle

Rozšířit dovednosti studentů v práci s technologií získané v předmětu Digitální sochařství – 3D tisk 1. Seznámit studenty s rozšířeným nastavováním G-kódu, postupem při tvorbě složitějších objektů a pokročilými možnosti optimalizace, dělení a následného spojováního větších objektů, vytváření sestav a fine finishing povrchové úpravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná ze 70 %, účast na workshopech je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Rafiq I. Noorani, Rapid Prototyping: Principles and Applications, Worlds Scientific, 2010. (CS)
Patri K. Venuvinod, Rapid Prototyping: Laser-Based and Other Technologies, Springer Science & Business Media, 2004. (CS)
Chua Chee Kai, Leong Kah Fai, Lim Chu-Sing, Rapid Prototyping: Principles and Applications. (CS)
Neil Hopkinson, Richard Hague, Philip Dickens, Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor