Detail předmětu

Digitální sochařství - 3D tisk 1

FaVU-1DS-ZAk. rok: 2021/2022

Představení možností 3D tisku a dostupných technologií. Vysvětlení pravidel pro vytváření prostorových objektů, jejich kontrolu a opravy. Adjustace rozměrů, vytvoření dutiny, řezání modelu, příprava scény-komory, tisk – základný servis, nastavení tiskáren, dodateční uložení v komoře (minimalizace časové náročnosti, úspora materiálů), detekce kolizí, post processing.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování kurzu budou umět samostatně prácovat s 3D tiskárnou, budou chápat proces 3D tisku a budou umět vytvořit bezchybný model ve formátu STL.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s osobním počítačem, schopnost orientace ve virtuálním prostoru, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítaná je zkušenost s 3D programy (Blender, Maya, Rhino apod.), není však podmínkou. Základy angličtiny, manuální zručnost.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek a metodického a obsahového řízení samostatné práce studentů při workshopech.

Způsob a kritéria hodnocení

Neklasifikovaný zápočet vázaný na splnění docházky a aktivní účast na workshopech.

Osnovy výuky

1) seznámení se s hardwarem a softwarem pro 3D tisk
2) kontrola 3D modelu (STL, OBJ), opravy chyb, využití dostupných možností kontroly STL souborů
3) příprava STL pro tisk, redukce sítě, úprava rozměrů, vytváření dutin, řezání modelu, labeling, příprava uložení v tiskové komoře
4) příprava souboru před tiskem - uložení v tiskové komoře, minimalizace nákladů pro tisk modelu (spotřeba materiálu, časová náročnost), detekce kolizí, vytváření podpor (zvýšení kvality/přesnosti tisku), nastavení kvality tisku, generování G-kódu
5) Práce s tiskárnou - příprava před spuštěním tisku, vyndání tisku
6) servis - výměna spotřebních materiálů potřebných k tisku, základní údržba
7) post proccesing - odstranění podpůrného materiálu, očištění, korekce chyb a spojování.
8) samostatná práce na vlastním projektu pod dohledem, zvládnutí celého procesu tisku.

Učební cíle

Seznámit studenty s technologií 3D tisku a naučit je tuto technologii využívat pro vytváření prostorových objektů anebo jako pomůcku v další umělecké tvorbě. Studenti by měli získat na základě praktických cvičení potřebné znalosti pro další samostatnou práci v oblasti prostorové tvorby a pro sochařskou tvorbu s využitím současných technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou povinné ze 70 %, workshopy povinné.

Základní literatura

Rafiq I. Noorani, Rapid Prototyping: Principles and Applications, Worlds Scientific, 2010.
Patri K. Venuvinod, Rapid Prototyping: Laser-Based and Other Technologies, Springer Science & Business Media, 2004.
Chua Chee Kai, Leong Kah Fai, Lim Chu-Sing, Rapid Prototyping: Principles and Applications.
Neil Hopkinson, Richard Hague, Philip Dickens, Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor