Detail předmětu

Ekonomika výstavby

FAST-BVA025Ak. rok: 2020/2021

Průřezový kurz.
Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace). Úvod do problematiky ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement).
Aplikace obecných poznatků na stavební podnik. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.Výstupy předmětu

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky ekoonmiky výstavby
2. Stavební díla a výstavba, klasifikace, třídníky
3. Investice
4. Financování
5. Daně
6. Účetnictví
7. Náklady na materiál
8. Odměňování pracovníků
9. Náklady na stroje
10. Kalkulce ceny stavební práce
11. Cena stavebního díla
12. Řízení stavební zakázky
13. Inženýrská činost

Cíl

Získání schopností orientace ve stavební výrobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor