Detail předmětu

Nosné konstrukce 2

FAST-BFA013Ak. rok: 2020/2021

Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti, železobetonové monolitické rámové konstrukce, plošné stropní betonové konstrukce, základové konstrukce.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích, české a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí, mezní stavy dřevěných konstrukcí, základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování, spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje, rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce, konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Základní znalosti o vlastnostech zemin. Napětí v zeminách (geostatické, od přitížení, zemní tlak), návrh plošných a hlubinných základů, opěrné a pažící konstrukce, trysková injektáž, mikropiloty.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a bude schopen se orientovat v základních principech statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí a návrhu základů staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti stavební mechaniky, teorie pružnosti, zatížení, znalosti základních principů návrhu konstrukcí, inženýrské geologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce.
3. Plošné stropní betonové konstrukce – desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce.
4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky.
5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
8. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu geotechnických konstrukcí (pevnost zemin a stlačitelnost).
9. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Únosnost a sedání plošných základů.
10. Hlubinné základy - technologie, návrh (vrtané piloty).
11. Zemní tlaky - klidový, aktivní, pasivní.
12. Pažící konstrukce - typy a základy navrhování.
13. Mikropiloty. Trysková injektáž.

Cíl

Naučit studenty základním principům statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí, bezpečnému a ekonomickému návrhu základů staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor