Detail předmětu

Dějiny architektury 2

FAST-BGA020Ak. rok: 2020/2021

Přehled historie středověké architektury od antických křesťanů přes byzantskou architekturu, architekturu Islámu, předrománskou architekturu, staroslovanskou architekturu, evropskou i českou románskou a gotickou architekturu až po nejvýznamnější středověké stavební celky. Vývoj stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, staří křesťané, Byzancká architektura a architektura Islámu, předrománská architektura, románská architektura, gotika v zahraničí, gotika v českých zemích.

Prerekvizity

Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architektura starých křesťanů východní a západní říše.
2. Byzantská architektura, architektura Islámu.
3. Předrománská architektura od 6. do 10. století na území Francie a Německa.
4. Stavební umění velkomoravských Slovanů.
5. Románská architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví.
6. Románská architektura – Francie, Německo, Itálie.
7. Románská architektura – Čechy a Morava.
8. Gotická architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví.
9. Gotická architektura – Francie, Německo.
10. Gotická architektura – Anglie, Itálie.
11. Gotická architektura – Čechy a Morava I.
12. Gotická architektura – Čechy a Morava II.
13. Nejvýznamnější naše i zahraniční středověké stavební soubory.

Cíl

Znalost historie architektury, staří křesťané, Byzancká architektura a architektura Islámu, předrománská architektura, románská architektura, gotika v zahraničí, gotika v českých zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor