Detail předmětu

Venkovské a zemědělské stavby

FAST-BGA016Ak. rok: 2020/2021

Navrhování venkovských a zemědělských staveb. Osvojení zásad urbanistického, architektonického, typologického a konstrukčního řešení staveb při respektování požadavků identity venkova, ochrany přírodního a životního prostředí. Aktuální soubor informací, zákonů, směrnic, norem a dat o fyziologických nárocích, prostorových a technologických potřebách, které v souhrnu umožňují optimální, energeticky úsporné řešení vesnických a zemědělských staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Prerekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství, stavební fyziky a typologie staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika venkova, kulturní, regionální a technické zvláštnosti ve výstavbě.
2. Bytová výstavba na venkově.
3. Objekty občanského vybavení a služeb.
4. Zeleň, drobná architektura a inženýrská zařízení.
5. Rodinné zemědělské farmy, agroturistika.
6. Situování zemědělských staveb v prostoru venkova, stavebně technické řešení.
7. Mikroklima vnitřního prostředí stájí a hygiena pracovního prostředí.
8. Architektura zemědělských staveb.
9. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
10. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
11. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
12. Skleníky, sklady brambor a ovoce, sklady obilí. Stavby viničního hospodářství.
13. Stavby pro skladování krmiv a výkalů hospodářských zvířat.

Cíl

Znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor