Detail předmětu

Výtvarná tvorba 2

FAST-BGA013Ak. rok: 2020/2021

Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí plochy a prostoru kresebnými technikami. Funkce a možnosti čáry, zobrazení trojdimenzionálního prostoru, znázornění materiálů přírodních i antropogenních, kompoziční principy, aplikace v architektuře. Předmět pomáhá budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby. V druhé části semestru rozvíjí schopnost kreativního a abstraktního myšlení na principu myšlení tvořením. V trojrozměrném modelování si studenti osvojí způsoby zachycení myšlenky v prostoru za pomocí základních modelářských technik a materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si základů trojrozměrného modelování, modelování v hlíně, průpravné modelování organických a anorganických objektů, architektonické modelování abstraktních forem.

Prerekvizity

Předmět má dvě části - v první navazuje na předchozí semestr výtvarné tvorby, která se soustřeďuje na zvládnutí prostoru a trojrozměrných těles kresbou. V druhé pak rozvíjí myšlení v prostoru modelářskými technikami.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si základů trojrozměrného modelování, modelování v hlíně, průpravné modelování organických a anorganických objektů, architektonické modelování abstraktních forem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor